วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'วัฒนา' เหน็บ 'มีชัย' เล็งเขียนนิรโทษฯ สนองคุณ คสช.

"วัฒนา" เหน็บ "มีชัย" สนองคุณ คสช. เล็งนิรโทษกรรม ล้างผิดหากประชามติผ่าน เปรียบยึดหลักความถูกต้องแบบ "ศรีธนญชัย" ตอก กรธ. หาก คสช. ทำถูกต้อง ทำไมต้องเขียนล้างผิดให้กัน ลั่นไม่ยอมรับ รธน.ที่ไม่เห็นหัว ปชช.

เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 59 นายวัฒนา เมืองสุข อดีต รมช.พาณิชย์ และแกนนำพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า จากกรณีที่ นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) แถลงผลการประชุมสรุปว่า จะมีการนิรโทษกรรมให้กับการกระทำที่ถูกต้องของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แต่ไม่รวมถึงการกระทำที่ทุจริต ฟังการให้สัมภาษณ์ของนายมีชัยแล้วเหมือนดูดี เพราะจะนิรโทษกรรมให้เฉพาะการกระทำที่ถูกต้องเท่านั้น คำถามของตนคือถ้าถูกต้องแล้ว ต้องมาเสียเวลานิรโทษกรรมอีกเพื่ออะไร ดังนั้นคำว่าถูกต้องในความหมายของนายมีชัย จึงเป็นความถูกต้องแบบศรีธนญชัย คือ ถูกต้องเพราะกฎหมายที่พวกเนติบริกรเขียนขึ้น บอกให้ถือว่าถูกต้อง แต่ไม่ใช่ถูกต้องตามหลักนิติธรรม หรือถูกต้องตามความคิดของวิญญูชน อันได้แก่กรณีตามมาตรา 47 ของรัฐธรรมนูญชั่วคราวฯ ที่บัญญัติให้บรรดาประกาศและคำสั่งของ คสช. หรือหัวหน้า คสช.ตลอดจนการปฏิบัติตามประกาศ หรือคำสั่งให้ถือว่าชอบด้วยกฎหมาย และชอบด้วยรัฐธรรมนูญและเป็นที่สุด

นายวัฒนา กล่าวต่อว่า ส่วนที่บอกว่าจะไม่นิรโทษกรรมให้กับการกระทำที่ทุจริตนั้น คือ คำพูดที่ไม่มีความหมายใดๆ เพราะคำว่าทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา หมายถึงการแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบ ด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น เนื่องจาก คสช.อยู่ในฝ่ายใช้กำลังไม่ได้ทำหน้าที่เป็นฝ่ายบริหาร จึงอาจมีข้ออ้างว่ามิได้ทำการทุจริต แต่ที่จริงแล้วคำว่าทุจริตมีความหมายกว้างกว่าที่บัญญัติไว้ ในประมวลกฎหมายอาญา เช่น การใช้อำนาจที่ได้รับความไว้วางใจ ในทางที่ผิดเพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล ดังนั้นการที่ คสช.ได้ใช้อำนาจตามอำเภอใจ เพื่อประโยชน์ของตนและพวกพ้อง ทั้งการห้ามแสดงความคิดเห็นต่างจาก คสช. เลือกจับกุมคุมขังผู้เห็นต่าง การห้ามคนเดินทางออกนอกประเทศ ย่อมถือได้ว่าเป็นการทุจริต ที่ไม่สมควรได้รับการนิรโทษกรรมในทางสากล ถือเป็นความผิดต่อมวลมนุษยชาติ ถึงขนาดที่จะต้องถูกดำเนินคดีโดยศาลอาญาระหว่างประเทศ แต่ด้วยบทบัญญัติของมาตรา 47 ของรัฐธรรมนูญชั่วคราว อันเป็นบริการที่พวกเนติบริกรจัดไว้ให้ จึงทำให้นายมีชัยและคณะใช้เป็นโอกาสสนองคุณให้กับ คสช. ที่จะไม่ต้องรับกรรมที่ทำไว้กับประเทศนี้ หากรัฐธรรมนูญผ่านการทำประชามติ แต่สำหรับตนบอกล่วงหน้าได้เลยว่า ไม่ยอมรับรัฐธรรมนูญฉบับที่ไม่เห็นหัวประชาชนโดยเด็ดขาด

"วัฒนา" เหน็บ "มีชัย" สนองคุณ คสช. เล็งนิรโทษกรรม ล้างผิดหากประชามติผ่าน เปรียบยึดหลักความถูกต้องแบบ "ศรีธนญชัย" ตอก กรธ. หาก คสช. ทำถูกต้อง ทำไมต้องเขียนล้างผิดให้กัน ลั่นไม่ยอมรับ รธน.ที่ไม่เห็นหัว ปชช. 18 ม.ค. 2559 15:27 18 ม.ค. 2559 15:53 ไทยรัฐ