วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ศาลปกครองสูงสุด ไม่รับคำร้อง 'อรรถวิชช์' ชี้ฟ้องผิดเขตอำนาจศาล

ศาลปกครองสูงสุดไม่รับคำร้อง "อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี" อดีต ส.ส.กทม.ปชป. ฟ้อง ปปง. เหตุ ฟ้องผิดเขตอำนาจศาล ชี้ คำร้องฟังไม่ขึ้น ยืนตามคำสั่งศาลปกครองกลาง

เมื่อวันที่ 18 ม.ค. เวลา 11.20 น. ศาลปกครองสูงสุด อ่านคำสั่งยืนตามศาลปกครองกลาง ไม่รับฟ้องในคดีที่ นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี และพวกรวม 4 คน ยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองชั้นต้น ที่ไม่รับคำฟ้องที่นายอรรถวิชช์ และพวก ยื่นฟ้องคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง. เลขาธิการ ปปง. และสำนักงาน ป.ป.ช. กรณียึดทรัพย์ นางภคินี สุวรรณภักดี ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

โดยศาลปกครองสูงสุดให้เหตุผลว่า การที่ศาลปกครองกลาง มีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา และให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความแล้วนั้น ศาลปกครองสูงสุด เห็นพ้องด้วย เนื่องจาก พ.ร.บ. ปปง.2542 กำหนดให้อำนาจศาลยุติธรรม ในการมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน ศาลยุติธรรม ย่อมมีอำนาจวินิจฉัยความชอบด้วยกฎหมายของกระบวนการทั้งหมด ก่อนที่จะมีการยื่นคำร้องต่อศาล โดยไม่อาจแยกศาลที่มีอำนาจ มีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน กับศาลที่มีอำนาจตรวจสอบกระบวนการก่อนยื่นคำร้อง แยกต่างหากจากกันได้ และไม่ว่าคำสั่งของ ปปง. ที่ให้ยื่นคำร้องต่อศาลให้ทรัพย์สินของ นายอรรถวิชช์ และพวก ตกเป็นของแผ่นดิน จะเป็นคำสั่งทางปกครองหรือไม่ก็ตาม ศาลยุติธรรม ย่อมมีอำนาจวินิจฉัยความชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งดังกล่าวได้

และกรณีนี้ไม่อาจเทียบเคียงกับคำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ 229/2548 ซึ่งได้วินิจฉัยคำสั่งยึดทรัพย์ชั่วคราวของคณะกรรมการธุรกรรม ซึ่งเป็นคำสั่งที่มีกระทบต่อสิทธิ์ในทรัพย์สินของผู้ถูกยึดในทันที ซึ่งแตกต่างจากข้อเท็จจริงในคดีนี้ อันเป็นกระบวนการในการยื่นคำร้องต่อศาลยุติธรรม เพื่อให้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน โดยยังไม่มีผลเป็นการให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินโดยทันที จนกว่าศาลจะมีคำสั่ง คดีนี้จึงไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง ที่จะพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่ง คำร้องอุทธรณ์คำสั่งของนายอรรถวิชช์ และพวกจึงฟังไม่ขึ้น จึงมีคำสั่งยืนตามคำสั่งของศาลปกครองกลาง

ศาลปกครองสูงสุดไม่รับคำร้อง "อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี" อดีต ส.ส.กทม.ปชป. ฟ้อง ปปง. เหตุ ฟ้องผิดเขตอำนาจศาล ชี้ คำร้องฟังไม่ขึ้น ยืนตามคำสั่งศาลปกครองกลาง 18 ม.ค. 2559 13:14 ไทยรัฐ