บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พ่อเมืองสกล สั่งสร้างฝาย 200 แห่ง ขุดลอกที่ทำแก้มลิง แก้แล้งยั่งยืน

ผู้ว่าฯสกลนคร รับลูกรัฐบาล สั่งสร้างฝายเพิ่ม 200 แห่งทั่วทั้งจังหวัด เตรียมขุดร่องน้ำจากหนองหาร เพิ่มพื้นที่รับน้ำให้ไกลกว่าเดิม พร้อมจัดสรรงบขุดแก้มลิงกักน้ำไว้ใช้ยามวิกฤติ หวังแก้ภัยแล้งอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 59 นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เปิดเผยว่า รัฐบาลโดยเฉพาะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้กำชับให้ทุกจังหวัดเตรียมการแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างเต็มที่ ไม่ให้ประชาชนเดือดร้อน และสามารถแก้ปัญหาได้ทันท่วงที โดยในส่วนของ จ.สกลนคร ได้สั่งการให้ทำฝายชะลอน้ำไปแล้ว 177 แห่ง จากที่ตั้งเป้า 200 แห่ง ทั่วทั้ง 18 อำเภอ และยังจัดสรรงบประมาณกระจายทั้งจังหวัด เพื่อขุดลอกทำเป็นแก้มลิงสะสมน้ำเอาไว้ใช้ช่วงวิกฤติแล้งด้วย

ซึ่งขณะนี้ จ.สกลนคร มีแหล่งน้ำกระจายกว่า 40 แห่ง และลำน้ำหลายสายมีปริมาณลดลงอย่างเห็นได้ชัด จนเขื่อนหรือแหล่งน้ำขนาดใหญ่ต้องงดจ่ายน้ำ พร้อมทั้งเร่งระดมประชาสัมพันธ์เรื่องการประหยัดน้ำ รณรงค์ปลูกพืชใช้น้ำน้อย โดยน้ำเหลือเพียงไม่ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ จากปริมาณกักเก็บกว่า 1,200 ล้าน ลบ.ม. และลดพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรเป็นอย่างดี เพราะ จ.สกลนคร มีพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังกว่า 100,000 ไร่ ขณะนี้เหลือเพียง 30,000-40,000 ไร่เท่านั้น และปลูกในพื้นที่ใกล้น้ำ เช่น หนองหาร ที่มีพื้นที่ครอบคลุม อ.เมืองสกลนคร และ อ.โพนนาแก้ว ซึ่งจะไม่เกิดปัญหาขาดแคลนน้ำ

ขณะที่ เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง อ.เมืองสกลนคร ซึ่งมีพื้นที่ติดกับทะเลสาบหนองหาร แหล่งน้ำขนาดใหญ่ มีพื้นที่กักเก็บน้ำ 166 ล้าน ลบ.ม. ร่วมกับ จ.สกลนคร มลฑลทหารบกที่ 29 อบจ.สกลนคร และศูนย์ ปภ.เขต 7 สกลนคร เตรียมขุดลอกร่องน้ำจากหนองหาร เข้าพื้นที่การเกษตร ระยะทาง 2,550 เมตร ซึ่งแต่เดิมร่องน้ำตื้นเขิน หากขุดลอกจะเพิ่มพื้นที่ได้รับประโยชน์จาก 850 ไร่ เป็น 1,500 ไร่ ซึ่งการขุดลอกใช้งบประมาณเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่เพียง 150,000 บาท โดยใช้เครื่องจักรของ อบจ.สกลนคร และศูนย์ ปภ.เขต 7 สกลนคร และในอนาคตจะทำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ต่อไป.