วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มหาวิทยาลัยเด็กฯ ปลูกแนวคิดวิทยาศาสตร์แก่เยาวชน

ผู้ใหญ่ใจดี ไพโรจน์ กวียานันท์, แบรด มิดเดิลตัน ผู้บริหารจากเชฟรอน, คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ, ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาฯ และดวงสมร คล่องสารา ประธานโครงการฯ มาร่วมเปิดตัวโครงการฯ.

ร่วมสืบสานตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการส่งเสริมการเรียนรู้และความสนใจในวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ฯลฯ ผ่านกิจกรรมการทดลองแสนสนุก บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด จึงร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) , สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), สถาบันคีนันแห่งเอเชียและมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ 8 แห่ง จัดโครงการ “มหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย” ประจำปี 2559 ภายใต้แนวคิด “สนุกวิทย์ ปลูกแนวคิดวิทยาศาสตร์สู่เยาวชน” โดยมีนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น นับพันคน มาร่วมสนุกกับกิจกรรมนี้ ที่คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ กรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประธานเปิดงาน กล่าวว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับ เด็กหลายองค์กร ในด้านวิทยาศาสตร์ก็ทรงให้ความสำคัญ เคยรับสั่งว่า วิทยาศาสตร์ เป็นความรู้ที่มีประโยชน์ ต่อเด็กในชีวิตประจำวัน ช่วยสร้างแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ ช่วยให้เราคิดด้วยเหตุด้วยผล ไม่เชื่ออะไรงมงาย และจะผูกพันติดตัวเด็กๆ ไปตลอด สำหรับโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลงมือทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่สนุกและท้าทาย เสมือนนักเรียนแต่ละคนได้เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยจริง โดยจัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่ประเทศเยอรมนี ก่อนขยายไปยังประเทศต่างๆ สำหรับโครงการมหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย จัดตั้งขึ้นในปี 2554 ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หลังจากที่พระองค์ได้เสด็จ พระราชดำเนินไปเยี่ยมชมโครงการนี้ ที่สาธารณรัฐ ประชาชนจีน ทรงเห็นปรากฏการณ์ที่ดี เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็กๆ เพราะ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ช่วยพัฒนาตนเอง ครอบครัว สังคม และมวลมนุษย์ทั่วโลก

ไพโรจน์ กวียานันท์ ผู้บริหารเชฟรอนประเทศไทยฯ กล่าวว่า การสนับสนุนโครงการมหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” ที่เชฟรอนร่วมกับพันธมิตรส่งเสริมการศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรือ สเต็ม (STEM) โดยเชฟรอนให้การสนับสนุนงบประมาณ 10 ล้านบาท ในการจัดกิจกรรม และเพื่อขยายขอบข่ายการดำเนินงานไปสู่จังหวัดต่างๆ โดยเน้นความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาพันธมิตร ภายใต้โครงการ Enjoy Science โดยตั้งเป้าจะจัดทั่วประเทศ ภายในปี 2560

ร่วมสืบสานตามแนวพระราชดำริของสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการส่งเสริมการเรียนรู้และความสนใจในวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ฯลฯ ผ่านกิจกรรมการทดลองแสนสนุก... 18 ม.ค. 2559 10:19 ไทยรัฐ