วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ภัยแล้ง จ.อ่างทอง กระทบบ่อเลี้ยงปลา คลองแห้งไร้น้ำสูบเพาะพันธ์ุปลา

สถานการณ์ภัยแล้งอ่างทอง ส่งผลกระทบต่อผู้เพาะพันธุ์ปลากระชัง อนุบาลปลาในบ่อดิน หลังน้ำในคลองชลประทานแห้งขอด หวั่นไม่มีน้ำใช้เพาะเลี้ยง ผู้เพาะพันธุ์ต้องขยับกระชังปลาออกมาบริเวณกลางแม่น้ำ

เมื่อวันที่ 17 ม.ค. รายงานสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง พบว่า ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงไหลผ่านจังหวัดอ่างทอง สถานี C.7A อยู่ที่ระดับ 0.72 ม. จากระดับตลิ่ง 9.32 ม. ความจุลำน้ำอยู่ที่ 2,690 ลบ.ม./วินาที จากระดับน้ำที่ตื้นเขิน ส่งผลให้ผู้ที่เลี้ยงปลากระชังในแม่น้ำเจ้าพระยา ต้องมีการขยับกระชังปลาออกมาบริเวณกลางแม่น้ำเป็นจำนวนมาก ส่วนผู้เพาะเลี้ยงต้องประสบปัญหาหลังน้ำในคลองแห้งขอด คลองไร้ที่สูบน้ำลงบ่ออนุบาลปลา

ด้านนายนิคม วัฒนกูล อยู่บ้านเลขที่ 73 หมู่ 1 ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง หัวหน้ากลุ่มเพาะพันธุ์สัตว์น้ำบ้านสวนมะม่วง กล่าวว่า ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในขณะนี้ส่งผลกระทบกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระชัง โดยปลาที่เพาะเลี้ยงอยู่เป็นปลานิลดำ ปลานิลแดง เกิดปัญหาคือ หลังจากที่คลองชลประทานเริ่มแห้งขอด ทำให้ไม่มีแหล่งน้ำที่จะใช้สูบไปหล่อเลี้ยงในบ่อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปลาและบ่ออนุบาลปลา ซึ่งน้ำในคลองชลประทานแห้งจนแทบไม่มีน้ำ และหากน้ำในคลองชลประทานแห้งหมดแล้ว คงจะไม่มีน้ำใช้ในการเพาะพันธุ์ปลาอีกต่อไป

สถานการณ์ภัยแล้งอ่างทอง ส่งผลกระทบต่อผู้เพาะพันธุ์ปลากระชัง อนุบาลปลาในบ่อดิน หลังน้ำในคลองชลประทานแห้งขอด หวั่นไม่มีน้ำใช้เพาะเลี้ยง ผู้เพาะพันธุ์ต้องขยับกระชังปลาออกมาบริเวณกลางแม่น้ำ 17 ม.ค. 2559 16:20 ไทยรัฐ