วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เกษตรกรกำแพงเพชร ปรับพื้นที่สันดอนดินทรายก้นคลอง ปลูกผัก พลิกวิกฤติ

ปัญหาภัยแล้งทำน้ำในคลองแห้ง ส่งผลต่อการเพาะปลูก เกษตรกร จ.กำแพงเพชร เปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาสใช้พื้นที่ตื้นเขินก้นคลองทำแปลงผัก ปลูกผักบนสันดอนดินทราย สร้างรายได้วันละประมาณ 400 บาท

ผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง แหล่งน้ำไม่เพียงพอต่อการทำการเกษตร ทำให้เกษตรกร จ.กำแพงเพชร ใช้ที่สันดอนดินทรายในก้นคลองชลประทานที่น้ำแห้งจนตื้นเขิน แต่ยังพอมีน้ำขังสามารถนำมาใช้รดผักได้ โดยใช้พื้นที่ซึ่งอยู่ก้นคลองทำเป็นแปลงผักหลายแปลง เช่น คะน้า ผักกวางตุ้ง ฟักทอง พริก และข้าวโพด ซึ่งเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อยในการเพาะปลูก และเป็นที่ต้องการของท้องตลาดจำนวนมาก อีกทั้งเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม หารายได้เสริมมาใช้จ่ายในครอบครัวช่วงที่ไม่ได้ปลูกข้าวนาปรัง

นายจำนง โพธิ์บุญ อายุ 56 ปี อยู่บ้านเลขที่ 134 ม.18 ต.เทพนคร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร เกษตรกรที่หันมาปลูกผักบนสันดอนดินทราย บริเวณคลองส่งน้ำชลประทาน กล่าวว่า ปกติทุกปีที่ผ่านมาตนจะปลูกผักบริเวณพื้นที่ใกล้กับคลองชลประทานดังกล่าว เพราะสามารถดึงน้ำขึ้นมาใช้รดผักได้ แต่ในช่วงฤดูแล้งปีนี้แล้งหนัก น้ำในเขื่อนภูมิพลก็เหลือน้อย ทางชลประทานได้ขอให้เกษตรกร งดการทำนาและการเกษตรอื่นที่ต้องใช้น้ำมาก ดังนั้นชลประทานจึงไม่ได้รับน้ำเปิดเข้าพื้นที่ทางการเกษตร ส่งผลให้น้ำในลำคลองซึ่งกว้าง 30 เมตร แห้งลงไปเหลือทางน้ำไหลไม่ถึง 10 เมตร

"ส่วนที่น้ำลดหายไป จึงเกิดเป็นสันดอนดินทรายที่ไหลมากองทับถมเป็นทางยาว จึงไม่สามารถสูบน้ำขึ้นไปใช้ในแปลงผักตามปกติเช่นที่ผ่านมาได้ จึงพลิกวิกฤติเป็นโอกาสลงมาปรับพื้นที่สันดอนดินทรายที่ก้นคลอง ซึ่งรกร้างเต็มไปด้วยวัชพืชเป็นพื้นที่แปลงปลูกผักในคลอง และใช้น้ำที่ติดก้นคลองรดผัก โดยผักที่ปลูกให้ผลผลิตดีส่งขายให้กับแม่ค้าในตลาด ทำให้มีรายได้เสริมวันละประมาณ 400 บาท" นายจำนง กล่าว 

ปัญหาภัยแล้งทำน้ำในคลองแห้ง ส่งผลต่อการเพาะปลูก เกษตรกร จ.กำแพงเพชร เปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาสใช้พื้นที่ตื้นเขินก้นคลองทำแปลงผัก ปลูกผักบนสันดอนดินทราย สร้างรายได้วันละประมาณ 400 บาท 17 ม.ค. 2559 15:20 ไทยรัฐ