วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'มีชัย' โว รธน.ร่างแรก เป็นฉบับ 'ป้องกันโกง'

"มีชัย" แจงภาพรวมร่างฯ แรก 261 มาตรา หลังถกยาวนอกสถานที่ นาน 7 วัน ชี้ข้อดีร่าง 21 อรหันต์ "สิทธิประชาชน" โวเป็น "ฉบับป้องกันการทุจริต" คุมเข้มแก้โกงของจริง ไม่ใช่นิรโทษฯ ให้ คสช. ยันแต่เป็นการรับรองการกระทำ

เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 59 ที่โรงแรมเลควิว รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟคลับ ชะอำ จ.เพชรบุรี นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กล่าวสรุปภาพรวมการประชุม กรธ.นอกสถานที่ พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตรา ตั้งแต่วันที่ 11-16 ม.ค.ที่ผ่านมาว่า จุดแตกต่างของร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้กับรัฐธรรมนูญที่ผ่านมา มีสิ่งสำคัญคือเรื่องสิทธิประชาชน โดยเราพยายามทำให้สิทธิพื้นฐานเป็นสิทธิที่กินได้ เกิดผลอย่างจริงจัง เรากำหนดว่าการจะออกกฎหมายจำกัดสิทธินั้น ต้องไม่กระทบสิทธิมนุษยชนด้วย อีกทั้งเราจะกำหนดว่าการใช้สิทธิของบุคคลต้องนึกถึงหน้าที่ ผลกระทบต่อคนอื่น และความมั่นคงของชาติ เพื่อไม่ให้ใช้แต่สิทธิจนลืมนึกถึงหน้าที่ อีกเรื่องที่กรธ.เขียนแบบใหม่คือเรื่องของศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสนาพุทธซึ่งมีการเรียกร้องให้กำหนดเป็นศาสนาประจำชาตินั้น เราเขียนบังคับไว้ว่ารัฐมีหน้าที่ต้องคุ้มครองไม่ให้ใครมาบ่อนทำลายได้ ส่วนกระบวนการในการเลือกตั้ง เราคิดว่าคะแนนทุกคะแนนต้องมีความหมาย เป็นการเฉลี่ยความสุขเพื่อให้เสียงข้างน้อยได้รับการเคารพนับถือและดูแล รวมทั้งนำไปใช้กับการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วย

นายมีชัย กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมา ประเทศไทยมีปัญหาเรื้อรังคือเรื่องการทุจริต ซึ่งร่างฉบับนี้ถูกเขียนไว้อย่างเข้มข้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทุจริตการเลือกตั้งที่มีบทลงโทษรุนแรง รวมทั้งเรื่องของการใช้งบประมาณที่เรากำหนดไว้ว่าใครทำแบบนั้นต้องพ้นจากหน้าที่ ถ้ารัฐมนตรีทำเอง ครม.ต้องไปทั้งคณะ ซึ่งอาจมีคนกล่าวหาว่าการทำอย่างนั้นจะทำให้รัฐบาลบริหารงานลำบาก ตนคิดว่าถ้ารัฐบาลบริสุทธิ์ใจ ก็ไม่ยากในการทำงาน

นอกจากนี้ เพื่อที่จะทำให้กลไกขจัดการทุจริตเกิดผลอย่างแท้จริง เราจึงให้องค์กรอิสระยกระดับให้มีมาตรฐานสูงขึ้น ทำงานคล่องตัวมากขึ้น ทำหน้าที่ของตัวเองได้เลย และเชื่อมโยงระหว่างองค์กรอิสระทั้งหมด  ส่วนการได้มาซึ่ง ส.ว.ที่มาจากการเลือกตั้งทางอ้อมนั้น เราต้องการให้ ส.ว.พ้นจากอำนาจพรรคการเมือง จึงกำหนดว่า ส.ว.จะไม่ต้องอยู่ใต้พรรคการเมือง ขณะที่การสร้างความปรองดอง เราได้สอดแทรกเรื่องเหล่านี้ไปในหลายๆ หมวด ทั้งในส่วนสิทธิประชาชน หมวดรัฐสภา และกลไกการเลือกตั้ง ซึ่งทั้งหมดจะทำให้เกิดการสร้างความปรองดอง รวมถึงกลไกหากเกิดขัดแย้งจะต้องไปที่ไหน มีช่องทางใดตัดสิน แบบนี้จะทำให้ไม่ต้องมานั่งถกเถียงกันเวลาเกิดความเห็นต่าง

นายมีชัย กล่าวต่อว่า สำหรับเรื่องการปฏิรูป เราจะสอดใส่เอาไว้ไม่ได้พูดถึงการปฏิรูปโดยตรง เช่น เรื่องกฎหมายที่ต้องดูว่ากฎหมายล้าหลังไปหรือไม่ ส่วนเรื่องการปฏิรูปจริงๆ เรากำลังรอผลสรุปจากสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ว่าจะมีอะไรใส่ลงไปได้บ้าง สิ่งที่เรากำหนดในรัฐธรรมนูญแล้วคือเรื่องยุทธศาสตร์ชาติ ส่วนบทเฉพาะกาลเรายังทำไม่เสร็จ เราจะให้กรธ.ทุกคนกลับไปอ่านร่างทั้งหมดอีกครั้งก่อนกลับมาร่างในบทเฉพาะกาล โดยการนิรโทษกรรมให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) คงมีเหมือนเดิมตามปกติ โดยเป็นการรับรองสิ่งที่เขาทำว่าถูกหรือทำได้ แต่ต้องไม่รวมกับเรื่องที่ผิด เช่น การทุจริต เป็นต้น 

เมื่อถามว่า มั่นใจว่าร่างรัฐธรรมนูญจะผ่านประชามติหรือไม่ นายมีชัย กล่าวว่า ตอนนี้ยังตอบไม่ได้ เมื่อถามต่อว่าควรจะเรียกร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ว่าอะไร นายมีชัย กล่าวทีเล่นทีจริงว่า "ฉบับป้องกันการทุจริต"

"มีชัย" แจงภาพรวมร่างฯ แรก 261 มาตรา หลังถกยาวนอกสถานที่ นาน 7 วัน ชี้ข้อดีร่าง 21 อรหันต์ "สิทธิประชาชน" โวเป็น "ฉบับป้องกันการทุจริต" คุมเข้มแก้โกงของจริง ไม่ใช่นิรโทษฯ ให้ คสช. ยันแต่เป็นการรับรองการกระทำ 17 ม.ค. 2559 13:40 ไทยรัฐ