บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มทบ.14 ลงพื้นที่ต่อเนื่อง จัดระเบียบหาดสุชาดา

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 16 ม.ค. พ.อ.ภพอนันต์ เหลืองภานุวัฒน์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 14 เผยว่า หลังจากที่ได้ลงมาจัดระเบียบชายหาดสุชาดา ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง เมื่อวันที่ 13 ม.ค.ที่ผ่านมา ได้ร่วมประชุมกับอัยการจังหวัดระยอง เจ้าหน้าที่คณะทำงานจังหวัดระยอง เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเทศบาลเมืองมาบตาพุด ตำรวจและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนร้านค้าร้านอาหารชายหาดสุชาดาระยอง เพื่อหาแนวทางแก้ไข เพื่อคืนพื้นที่สาธารณะให้ทุกฝ่ายได้อยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนภายใต้กรอบของกฎหมายในมาตรฐานเดียวกัน

พ.อ.ภพอนันต์เผยอีกว่า การจัดระเบียบ เทศบาลเมืองมาบตาพุด มีแผนดำเนินการให้ผู้ประกอบการร้านค้า มีระยะเวลาในการรื้อถอนภายใน 2 เดือน เพื่อปรับทัศนียภาพและพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดแล้วยังไม่รื้อถอนก็จะดำเนินคดี ทั้งนี้ เทศบาลก็ได้จัดเตรียมแผนดำเนินการที่อยู่ภายใต้ กรอบกฎหมายให้ผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชนฯและชาวบ้านกลุ่มประมงยังคงใช้พื้นที่ได้เช่นเดิมเพียงแต่เปลี่ยนรูปแบบใหม่เป็นการเช่าพื้นที่ในภาพลักษณ์ใหม่ในรูปแบบเดียวกันและที่สำคัญห้ามเพิ่มจำนวนไปกว่าที่ลงทะเบียนไว้ในนามวิสาหกิจชุมชน ร้านค้า ร้านอาหารชายหาดสุชาดา และกลุ่มประมงเรือเล็ก

“อย่างไรก็ตาม แนวทางการดำเนินการจัดระเบียบพื้นที่ชายหาดสุชาดาในที่ประชุมหน่วยงานภาครัฐทุกฝ่ายรวมถึงชาวบ้านต่างเห็นพ้องต้องกันว่าการจัดระเบียบควรทำ MOU ข้อตกลงร่วมกันและเป็นไปตามแนวทางของข้อกฎหมายที่กำหนดโดยแก้ไขไปในทิศทางของการคำนึงถึงภาพลักษณ์ของการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวที่อยู่ภายใต้กรอบกฎหมายเดียวกัน” รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 14 กล่าวในที่สุด.