บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผู้ว่าฯผลักดันสร้างสะพานข้ามลำน้ำปาว

ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 16 ม.ค. จากสะพานชั่วคราวข้ามลำน้ำปาว ระหว่าง ต.สีออ อ.กุมภวาปี และ ต.ตาดทอง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี โดยนายพิสิฐ ศรีวรานันท์ ผอ.กลุ่มออกแบบโครงสร้าง สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท พร้อมคณะและวิศวกรบริษัทซีวิล แอนด์ดีไซน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด มาสำรวจออกแบบสะพานคอนกรีตและถนนตัดผ่านข้ามลำน้ำปาวที่มีความกว้างประมาณ 150 เมตร ระยะทางการตัดถนนราว 2,750 เมตร กว้าง 8 เมตร โดยมีผู้นำท้องถิ่นและชาวบ้าน 200 คน ให้การต้อนรับพร้อมกับชี้แจงถึงความเดือดร้อนและผลดีมีประโยชน์ในการคมนาคมขนส่งผลผลิตการเกษตร หากตัดถนนและสร้างสะพานแห่งนี้ขึ้นมาสำเร็จตามงานสำรวจและออกแบบโครงข่ายสะพาน ปี 2559 กลุ่ม 3 กรมทางหลวงชนบท ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่ต่างรอคอยถนนและสะพานคอนกรีตที่ได้มาตรฐานข้ามลำน้ำปาวแห่งนี้มากว่า 30 ปี

เมื่อนายชยาวุธ จันทร ผวจ.อุดรธานี ทราบถึงความทุกข์ร้อนของประชาชนในพื้นที่ นำเรื่องขึ้นเสนอต่อกรมทางหลวงชนบท หลังจากมาดำรงตำแหน่งได้ไม่นาน จนชาวบ้านมีความหวัง และสั่งการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี นำเครื่องจักรหนักเกรดปรับถนนให้เป็นแนว เพื่อให้เจ้าหน้าที่วิศวกรสำรวจออกแบบแนวถนนได้อย่างชัดเจน พร้อมกับสร้างสะพานไม้ชั่วคราว ความกว้าง 1.5 เมตร ยาว 50 เมตร ให้ชาวบ้านสามารถเดินและขับรถจักรยานยนต์ สามล้อเครื่อง ข้ามสะพานไปมาหาสู่กันได้อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน

นายพิสิฐ ศรีวรานันท์ ผอ.กลุ่มออกแบบโครงสร้างฯกล่าวว่า เมื่อลงพื้นที่สำรวจโครงการก่อสร้างสะพานและตัดถนนข้ามลำน้ำปาวแห่งนี้ ถือว่าเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ 2 อำเภอเป็นอย่างมาก สามารถย่นระยะเวลาในการเดินทางถึง 25 กิโลเมตร และประชาชนในพื้นที่มีความพร้อมร่วมแรงร่วมใจกันเป็นหนึ่งเดียว ทำให้โครงการดำเนินการไปด้วยดี ซึ่งเป็นความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ทำให้ไม่มีการซื้อที่ดินหรือการเวนคืนให้ยุ่งยาก ทำให้โครงการเป็นไปอย่างราบรื่น สามารถใช้งบประมาณได้ตามแบบแผนที่สำรวจ จากนี้ไปราว 2-3 เดือน วิศวกรผู้ออกแบบบริษัทเอกชนมาประชุมให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับฟังและแสดงความคิดเห็นถึงผลกระทบในการก่อสร้างอีกครั้ง

ด้านนายเสถียร ศรีธรรมวงศ์ นายก อบต.สีออ นายบุญสันต์ แดงลา นายก อบต.ตาดทอง ด.ต.อนุสรณ์ บุสดี ส.จ.เขต 2 อ.กุมภวาปี และนายธนอนันต์ เมนะสวัสดิ์ ส.จ. อ.ศรีธาตุ ร่วมกันเปิดเผยว่า หากสะพานแห่งนี้สร้างสำเร็จจะเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก ทำให้พี่น้องทั้งสองฝั่งเดินทางไปมาหาสู่กันสะดวกยิ่งขึ้น รวมทั้งแก้ไขการจราจรติดขัดช่วงเทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ บนถนนมิตรภาพ อุดรธานี-ขอนแก่น สามารถใช้เส้นทางนี้เลี่ยงลัดเพื่อย่นระยะทางได้อย่างน้อย 25 กิโลเมตร ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่รอคอยความหวังการสร้างสะพานข้ามลำน้ำปาวจากผู้นำหลาย ยุคสมัย เกือบ 30 ปี จนนายชยาวุธ จันทร มาเป็น ผวจ.อุดรธานี ผลักดันจนทำให้ฝันของชาวบ้านในพื้นที่ใกล้ความจริงและคงสำเร็จในยุคนี้อย่างแน่นอน.