วันอังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผู้ว่าฯผลักดันสร้างสะพานข้ามลำน้ำปาว

ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 16 ม.ค. จากสะพานชั่วคราวข้ามลำน้ำปาว ระหว่าง ต.สีออ อ.กุมภวาปี และ ต.ตาดทอง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี โดยนายพิสิฐ ศรีวรานันท์ ผอ.กลุ่มออกแบบโครงสร้าง สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท พร้อมคณะและวิศวกรบริษัทซีวิล แอนด์ดีไซน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด มาสำรวจออกแบบสะพานคอนกรีตและถนนตัดผ่านข้ามลำน้ำปาวที่มีความกว้างประมาณ 150 เมตร ระยะทางการตัดถนนราว 2,750 เมตร กว้าง 8 เมตร โดยมีผู้นำท้องถิ่นและชาวบ้าน 200 คน ให้การต้อนรับพร้อมกับชี้แจงถึงความเดือดร้อนและผลดีมีประโยชน์ในการคมนาคมขนส่งผลผลิตการเกษตร หากตัดถนนและสร้างสะพานแห่งนี้ขึ้นมาสำเร็จตามงานสำรวจและออกแบบโครงข่ายสะพาน ปี 2559 กลุ่ม 3 กรมทางหลวงชนบท ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่ต่างรอคอยถนนและสะพานคอนกรีตที่ได้มาตรฐานข้ามลำน้ำปาวแห่งนี้มากว่า 30 ปี

เมื่อนายชยาวุธ จันทร ผวจ.อุดรธานี ทราบถึงความทุกข์ร้อนของประชาชนในพื้นที่ นำเรื่องขึ้นเสนอต่อกรมทางหลวงชนบท หลังจากมาดำรงตำแหน่งได้ไม่นาน จนชาวบ้านมีความหวัง และสั่งการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี นำเครื่องจักรหนักเกรดปรับถนนให้เป็นแนว เพื่อให้เจ้าหน้าที่วิศวกรสำรวจออกแบบแนวถนนได้อย่างชัดเจน พร้อมกับสร้างสะพานไม้ชั่วคราว ความกว้าง 1.5 เมตร ยาว 50 เมตร ให้ชาวบ้านสามารถเดินและขับรถจักรยานยนต์ สามล้อเครื่อง ข้ามสะพานไปมาหาสู่กันได้อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน

นายพิสิฐ ศรีวรานันท์ ผอ.กลุ่มออกแบบโครงสร้างฯกล่าวว่า เมื่อลงพื้นที่สำรวจโครงการก่อสร้างสะพานและตัดถนนข้ามลำน้ำปาวแห่งนี้ ถือว่าเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ 2 อำเภอเป็นอย่างมาก สามารถย่นระยะเวลาในการเดินทางถึง 25 กิโลเมตร และประชาชนในพื้นที่มีความพร้อมร่วมแรงร่วมใจกันเป็นหนึ่งเดียว ทำให้โครงการดำเนินการไปด้วยดี ซึ่งเป็นความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ทำให้ไม่มีการซื้อที่ดินหรือการเวนคืนให้ยุ่งยาก ทำให้โครงการเป็นไปอย่างราบรื่น สามารถใช้งบประมาณได้ตามแบบแผนที่สำรวจ จากนี้ไปราว 2-3 เดือน วิศวกรผู้ออกแบบบริษัทเอกชนมาประชุมให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับฟังและแสดงความคิดเห็นถึงผลกระทบในการก่อสร้างอีกครั้ง

ด้านนายเสถียร ศรีธรรมวงศ์ นายก อบต.สีออ นายบุญสันต์ แดงลา นายก อบต.ตาดทอง ด.ต.อนุสรณ์ บุสดี ส.จ.เขต 2 อ.กุมภวาปี และนายธนอนันต์ เมนะสวัสดิ์ ส.จ. อ.ศรีธาตุ ร่วมกันเปิดเผยว่า หากสะพานแห่งนี้สร้างสำเร็จจะเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก ทำให้พี่น้องทั้งสองฝั่งเดินทางไปมาหาสู่กันสะดวกยิ่งขึ้น รวมทั้งแก้ไขการจราจรติดขัดช่วงเทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ บนถนนมิตรภาพ อุดรธานี-ขอนแก่น สามารถใช้เส้นทางนี้เลี่ยงลัดเพื่อย่นระยะทางได้อย่างน้อย 25 กิโลเมตร ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่รอคอยความหวังการสร้างสะพานข้ามลำน้ำปาวจากผู้นำหลาย ยุคสมัย เกือบ 30 ปี จนนายชยาวุธ จันทร มาเป็น ผวจ.อุดรธานี ผลักดันจนทำให้ฝันของชาวบ้านในพื้นที่ใกล้ความจริงและคงสำเร็จในยุคนี้อย่างแน่นอน.

ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 16 ม.ค. จากสะพานชั่วคราวข้ามลำน้ำปาว ระหว่าง ต.สีออ อ.กุมภวาปี และ ต.ตาดทอง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี โดยนายพิสิฐ ศรีวรานันท์ ผอ.กลุ่มออกแบบโครงสร้าง สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท 17 ม.ค. 2559 07:59 ไทยรัฐ