บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ร่วมมุทิตาจิตรำลึกพระคุณของครู

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 16 ม.ค. ที่หอประชุมเปรม 100 ปี โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา รอง ผวจ.สงขลา เป็นประธานในพิธีจัดงานวันครู ประจำปี พ.ศ.2559 โดยมีคณะครู อาจารย์ จากสถาบันต่างๆใน จ.สงขลาเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก

นายปราโมทย์ ส่งสิงห์ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ในฐานะประธานกรรมการจัดงานวันครู เผยว่า คณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 1 ร่วมกับ สพป.เขต 1 และหน่วยงานการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันจัดงาน เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ตลอดจนยกย่องเชิดชูเกียรติครู รวมถึงการมอบเกียรติบัตรโล่รางวัล เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครู นอกจากนี้ ยังมีการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในพื้นที่อีกด้วย

สพป.จ.สตูลร่วมกับหน่วยงานการศึกษาในสังกัด จัดกิจกรรมทางศาสนาทั้งศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธ โดยอิสลามจัดการละหมาดซุบฮี อ่าน–ยาซีน ซิกิรรุลเลาะ ของครูที่นับถือศาสนาอิสลามตั้งแต่ย่ำรุ่งที่มัสยิดบำบัง มัสยิดกลาง จ.สตูล มีนายอรุณ อุมาจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำ จ.สตูลเป็นประธานในพิธี ซึ่งพิธีทางศาสนาอิสลามถือเป็นการจัดขึ้นครั้งแรก จากนั้นในช่วงเช้ามีการทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 15 รูป ที่ ร.ร.อนุบาลสตูล ของครูที่นับถือศาสนาพุทธ ทั้งนี้เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ รวมทั้งเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับเพื่อนครูผู้ล่วงลับไปแล้วด้วย ช่วงสายวันเดียวกันนี้มีการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู มีการเยี่ยมบ้านเด็ก ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในชุมชนและมอบโล่เชิดชูเกียรติครูดีเด่นใน จ.สตูล จำนวน 39 ราย

ด้านนายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการ ศอ.บต.เปิดเผยว่า ได้จัดทำบัตรวันครู 2559 เป็นกรณีพิเศษ ด้วยความห่วงใย โดยได้เขียนข้อความในบัตรว่า “ผมลูกครู ต้องดูแลครูเป็นพิเศษ” นำไปมอบให้กับคุณครูในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในวันครูแห่งชาติ จำนวน 20,000 ใบ ตามสถานที่จัดกิจกรรมวันครูแห่งชาติ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลาจัดขึ้น นอกจากนี้ ยังได้จัดทำ Mobile Application โดยใช้ชื่อ App ว่า “Kru AunJai I lert u” (ครูอุ่นใจ ไอเลิธยู) สำหรับครูในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการขอความช่วยเหลือจากศูนย์บริการ 1880 อีกด้วย

ที่โรงเรียนพัทลุง อ.เมืองพัทลุง นายวินัย บัวประดิษฐ์ ผวจ.พัทลุง เป็นประธานกิจกรรมงานวันครู ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 และเขต 2 ร่วมกับสถานศึกษาภาครัฐ และเอกชน สถาบันอาชีวศึกษาในพื้นที่ จ.พัทลุง ได้ร่วมกันจัดขึ้น ทั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ รวมทั้งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเชิดชูเกียรติครู ซึ่งถือเป็นปูชนียบุคคลที่ควรค่าแก่การยกย่องบูชา มีการมอบโล่รางวัล เข็มเชิดชูเกียรติ และรางวัลแก่ครูผู้มีผลงานดีเด่น โดยมีครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง.