วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ร่วมมุทิตาจิตรำลึกพระคุณของครู

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 16 ม.ค. ที่หอประชุมเปรม 100 ปี โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา รอง ผวจ.สงขลา เป็นประธานในพิธีจัดงานวันครู ประจำปี พ.ศ.2559 โดยมีคณะครู อาจารย์ จากสถาบันต่างๆใน จ.สงขลาเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก

นายปราโมทย์ ส่งสิงห์ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ในฐานะประธานกรรมการจัดงานวันครู เผยว่า คณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 1 ร่วมกับ สพป.เขต 1 และหน่วยงานการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันจัดงาน เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ตลอดจนยกย่องเชิดชูเกียรติครู รวมถึงการมอบเกียรติบัตรโล่รางวัล เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครู นอกจากนี้ ยังมีการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในพื้นที่อีกด้วย

สพป.จ.สตูลร่วมกับหน่วยงานการศึกษาในสังกัด จัดกิจกรรมทางศาสนาทั้งศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธ โดยอิสลามจัดการละหมาดซุบฮี อ่าน–ยาซีน ซิกิรรุลเลาะ ของครูที่นับถือศาสนาอิสลามตั้งแต่ย่ำรุ่งที่มัสยิดบำบัง มัสยิดกลาง จ.สตูล มีนายอรุณ อุมาจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำ จ.สตูลเป็นประธานในพิธี ซึ่งพิธีทางศาสนาอิสลามถือเป็นการจัดขึ้นครั้งแรก จากนั้นในช่วงเช้ามีการทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 15 รูป ที่ ร.ร.อนุบาลสตูล ของครูที่นับถือศาสนาพุทธ ทั้งนี้เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ รวมทั้งเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับเพื่อนครูผู้ล่วงลับไปแล้วด้วย ช่วงสายวันเดียวกันนี้มีการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู มีการเยี่ยมบ้านเด็ก ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในชุมชนและมอบโล่เชิดชูเกียรติครูดีเด่นใน จ.สตูล จำนวน 39 ราย

ด้านนายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการ ศอ.บต.เปิดเผยว่า ได้จัดทำบัตรวันครู 2559 เป็นกรณีพิเศษ ด้วยความห่วงใย โดยได้เขียนข้อความในบัตรว่า “ผมลูกครู ต้องดูแลครูเป็นพิเศษ” นำไปมอบให้กับคุณครูในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในวันครูแห่งชาติ จำนวน 20,000 ใบ ตามสถานที่จัดกิจกรรมวันครูแห่งชาติ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลาจัดขึ้น นอกจากนี้ ยังได้จัดทำ Mobile Application โดยใช้ชื่อ App ว่า “Kru AunJai I lert u” (ครูอุ่นใจ ไอเลิธยู) สำหรับครูในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการขอความช่วยเหลือจากศูนย์บริการ 1880 อีกด้วย

ที่โรงเรียนพัทลุง อ.เมืองพัทลุง นายวินัย บัวประดิษฐ์ ผวจ.พัทลุง เป็นประธานกิจกรรมงานวันครู ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 และเขต 2 ร่วมกับสถานศึกษาภาครัฐ และเอกชน สถาบันอาชีวศึกษาในพื้นที่ จ.พัทลุง ได้ร่วมกันจัดขึ้น ทั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ รวมทั้งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเชิดชูเกียรติครู ซึ่งถือเป็นปูชนียบุคคลที่ควรค่าแก่การยกย่องบูชา มีการมอบโล่รางวัล เข็มเชิดชูเกียรติ และรางวัลแก่ครูผู้มีผลงานดีเด่น โดยมีครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง.

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 16 ม.ค. ที่หอประชุมเปรม 100 ปี โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา รอง ผวจ.สงขลา เป็นประธานในพิธีจัดงานวันครู ประจำปี พ.ศ.2559 17 ม.ค. 2559 07:48 ไทยรัฐ