วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ขนส่งทางบก เผย ไตรมาสแรกปีงบ 59 ถอนใบอนุญาตแท็กซี่ผิดซ้ำซาก 2 พักใช้อีก 26 ราย

ขนส่งทางบก เผย ไตรมาสแรกของปีงบ 59 เพิกถอนใบอนุญาตขับรถของแท็กซี่กระทำความผิดซ้ำซาก 2 ราย และพักใช้ใบอนุญาตขับรถอีก 26 ราย กำชับผู้ประกอบการ ผู้ขับรถแท็กซี่ รักษามาตรฐานคุณภาพการให้บริการอย่างเคร่งครัด...

เมื่อวันที่ 16 ม.ค.2559 นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยถึงผลดำเนินการพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาตขับรถยนต์และใบอนุญาตขับรถ จักรยานยนต์ผู้ขับรถโดยสารสาธารณะที่กระทำความผิดซ้ำ เฉพาะไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2559 (ตุลาคม-ธันวาคม 2558) ตรวจพบรถแท็กซี่กระทำความผิดซ้ำซาก สั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับรถทันที 2 ราย ฐานปฏิเสธผู้โดยสาร และสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับรถแล้ว จำนวน 26 ราย เป็นรถแท็กซี่ทั้งหมด ประกอบด้วย ความผิดฐานปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร จำนวน 19 ราย แสดงกิริยาไม่สมควรอีกจำนวน 3 ราย ไม่ใช้มาตรค่าโดยสาร จำนวน 2 ราย และไม่ส่งผู้โดยสารตามสถานที่ที่ได้ตกลงกันไว้จำนวน 2 ราย

ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกได้กำชับผู้กระทำความผิดที่ถูกเปรียบเทียบทุกรายให้ ปรับปรุงการให้บริการโดยเร็ว หากพบการร้องเรียนและตรวจสอบพบความผิดฐานเดิมซ้ำอีก จะพิจารณาพักใช้เพิกถอนใบอนุญาตทันที โดยกรมการขนส่งทางบกได้จัดเก็บประวัติการกระทำความผิดของผู้ขับรถโดยสารสาธารณะทุกรายไว้ที่ศูนย์ประวัติผู้ขับรถสาธารณะของกรมการขนส่งทางบก เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบและติดตามการแก้ไขปรับปรุงพฤติกรรมการให้บริการ

นายสนิท กล่าวเพิ่มเติมว่า จากสถิติไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2559 ส่งผลให้สถิติรวมผลการดำเนินการมาตรการพักใช้เพิกถอนใบอนุญาตขับรถ นับตั้งแต่เริ่มใช้มาตรการ (1 เมษายน 2557-31 ธันวาคม 2558) มีผู้ขับรถแท็กซี่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับรถแล้วจำนวน 4 ราย และถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตจำนวนทั้งสิ้น 236 ราย ส่วนผู้ขับรถตู้ถูกพักใช้ใบอนุญาตขับรถจำนวน 19 ราย ความผิดส่วนใหญ่ ได้แก่ ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร ไม่ใช้มาตรค่าโดยสาร ใช้รถไม่ตรงตามประเภทที่จดทะเบียน ไม่ส่งผู้โดยสารตามสถานที่ที่ได้ตกลงกันไว้ เป็นต้น สำหรับการบังคับใช้มาตรการลงโทษพักใช้ และเพิกถอนใบอนุญาตขับรถของผู้กระทำ ผิดซ้ำซากอย่างจริงจัง เป็นหนึ่งในมาตรการควบคุมพฤติกรรมการให้บริการของผู้ขับรถโดยสารสาธารณะทุก ประเภท ซึ่งกรมการขนส่งทางบกดำเนินการลงโทษเด็ดขาด ด้วยถือว่าพฤติกรรมกระทำผิดซ้ำซาก แสดงว่าขาดความตระหนักถึงจิตสำนึกการให้บริการที่ปลอดภัย ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชน และภาพลักษณ์ของประเทศ ทั้งยังสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการบริหารงานของผู้ประกอบการอีกด้วย

ที่ผ่านมากรมการขนส่งทางบก ได้กำชับผู้ประกอบมาโดยตลอดให้ตรวจสอบ และกำกับการให้บริการของผู้ขับรถในสังกัดให้มีมาตรฐานคุณภาพอยู่เสมอ โดยกรมการขนส่งทางบกจะประเมินและตรวจสอบคุณภาพ การให้บริการของรถแท็กซี่ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงข้อร้องเรียนต่างๆ หากพบการกระทำผิดซ้ำหรือพบว่ารถในสังกัดผู้ประกอบการรายใดกระทำผิดบ่อยครั้ง จะมีมาตรการลงโทษผู้ประกอบการด้วย จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการ และผู้ขับรถแท็กซี่พัฒนาคุณภาพการให้บริการทั้งสภาพรถ และมารยาทคนขับเพื่อ สร้างความพึงพอใจต่อผู้ใช้บริการในระยะยาวต่อไป.

ขนส่งทางบก เผย ไตรมาสแรกของปีงบ 59 เพิกถอนใบอนุญาตขับรถของแท็กซี่กระทำความผิดซ้ำซาก 2 ราย และพักใช้ใบอนุญาตขับรถอีก 26 ราย กำชับผู้ประกอบการ ผู้ขับรถแท็กซี่ รักษามาตรฐานคุณภาพการให้บริการอย่างเคร่งครัด... 16 ม.ค. 2559 19:27 ไทยรัฐ