วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทภ.4 เรียกหน่วยงาน 14 จว.ใต้ติวเข้ม เตรียมพร้อมรับซื้อยาง 25 ม.ค.

ทภ.4 เชิญเจ้าหน้าที่และตัวแทนองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายยางพารา จาก 14 จังหวัดภาคใต้ ร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมและทำความเข้าใจการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพารา ก่อนจะเริ่มรับซื้อยางโดยตรงจากเกษตรกรในวันที่ 25 ม.ค.นี้...

เมื่อวันที่ 16 ม.ค.2559 พล.ต.คุณวุฒิ หมอแก้ว รองแม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า ได้เชิญเจ้าหน้าที่และตัวแทนองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายยางพารา จาก 14 จังหวัดภาคใต้ ร่วมประชุมที่กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 4 จ.นครศรีธรรมราช เพื่อซักซ้อมและทำความเข้าใจ การปฏิบัติงานช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพารา เป็นกรณีเร่งด่วน หลังจากมีการกำหนดเริ่มรับซื้อยางโดยตรงจากเกษตรกรในวันที่ 25 ม.ค.นี้

รองแม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวต่อว่า เป้าหมายการให้ความช่วยเหลือจากภาครัฐ ผู้ได้รับประโยชน์จะต้องเป็นเกษตรกรชาวสวนยางพารา ที่ได้รับความเดือดร้อนโดยตรง การรับซื้อยางจะไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ได้มอบหมายให้ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองทัพภาคที่ 4 กำหนดกรอบในการให้ความช่วยเหลือ ให้เหมาะสมกับราคารับซื้อยางแต่ละประเภท เช่น ยางแผ่นรมควัน ยางแผ่นดิบ น้ำยางสด ยางก้อนถ้วย ยางแท่ง ให้ทุกฝ่ายเข้าใจถึงมาตรการเชิงรุก ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพารา เป็นกรณีเร่งด่วน กองทัพภาคที่ 4 ทำหน้าที่ในนาม คสช.จะดำเนินการในลักษณะเป็นหน่วยบริหารจัดการกลาง ในการประสานไปยังส่วนราชการ และหน่วยงานทุกภาคส่วน

พล.ต.คุณวุฒิ กล่าวอีกว่า ทางกองทัพได้ขอความร่วมมือตัวแทนแต่ละจังหวัดทั้ง 14 จังหวัดของภาคใต้ ในการตรวจสอบพื้นที่ ในการนำผลิตภัณฑ์ยางพาราสำหรับใช้ภายในประเทศ นำยางพาราไปเป็นส่วนประกอบหลักหรือส่วนผสม เช่น การสร้างถนน สนามกีฬา ถนนสำหรับรถจักรยาน 2 ล้อ การปูพื้นกันรั่วซึมของสระน้ำ อ่างเก็บน้ำ ถุงมือยาง หุ่นหรืออวัยวะประกอบการเรียนการสอนทางการแพทย์พยาบาล ฯลฯ เพื่อเพิ่มปริมาณการใช้ยางภายในประเทศให้มากยิ่งขึ้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การเชิญประชุมของทางกองทัพภาคที่ 4 ในครั้งนี้ มีผู้แทนจังหวัด ผู้แทนเกษตรจังหวัด ผู้แทน ธ.ก.ส. ของแต่ละจังหวัด, ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ผู้อำนวยการองค์กรสวนยาง (อ.ส.ย.) และ ผู้แทนสภาเกษตรกรจังหวัด ทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าร่วมประชุมด้วยความพร้อมเพรียง และให้ความร่วมมือกับทางกองทัพเป็นอย่างดี.

ทภ.4 เชิญเจ้าหน้าที่และตัวแทนองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายยางพารา จาก 14 จังหวัดภาคใต้ ร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมและทำความเข้าใจการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพารา ก่อนจะเริ่มรับซื้อยางโดยตรงจากเกษตรกรในวันที่ 25 ม.ค.นี้... 16 ม.ค. 2559 17:30 ไทยรัฐ