วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อุตรดิตถ์ เร่งจ่ายเงิน 8 ล้าน ช่วยชาวสวนยางกว่า 5,000 ไร่ เสร็จใน ม.ค.

ปธ.สหกรณ์เครือข่ายยางพาราครบวงจรอุตรดิตถ์ ระบุ เร่งรัดจ่ายเงินเกือบ 8 ล้านบาท ช่วยเหลือผู้ปลูกยางพาราไร่ละ 1,500 บาท ในพื้นที่เข้าเกณฑ์กว่า 5,000 ไร่ ให้แล้วเสร็จในเดือนนี้ พร้อมเดินหน้าส่งเสริมแปรรูป สร้างเสถียรภาพราคา

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 16 ม.ค. 59 นายพงศ์นิมิต แก้วแดง ประธานสหกรณ์เครือข่ายยางพาราครบวงจรจังหวัดอุตรดิตถ์ จำกัด กล่าวว่า ใน จ.อุตรดิตถ์ มีพื้นที่ปลูกยางพารากว่า 50,000 ไร่ โดยเป็นพื้นที่มีเอกสารสิทธิ์ประเภทต่างๆ 20,000 ไร่ และที่ทำกินเดิมที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์อีก 30,000 ไร่ กระจายอยู่ในเกือบทุกอำเภอ ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ อ.บ้านโคก อ.ฟากท่า อ.น้ำปาด อ.ทองแสนขัน โดยปลูกยางพาราเป็นอาชีพเสริม แต่มีบางครอบครัวเปลี่ยนพื้นที่ไร่มาทำยางพารา จึงได้รับผลกระทบจากปัญหาราคายางตกต่ำอย่างมาก

สำหรับการจ่ายเงินช่วยเหลือตามโครงการสร้างความเข้มแข็งในแก่เกษตรกรชาวสวนยาง ไร่ละ 1,500 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านการครองชีพจากปริมาณผลผลิตเกินความต้องการของตลาด จ.อุตรดิตถ์ มีเกษตรกรที่เข้าหลักเกณฑ์ได้รับการช่วยเหลือ 350 ครัวเรือน รวมพื้นที่ 5,250 ไร่ วงเงิน 7,875,000 บาท ซึ่งจะเร่งรัดจ่ายเงินช่วยเหลือให้แล้วเสร็จภายในเดือน ม.ค.นี้ ส่วนเกษตรกรที่แจ้งขอรับการช่วยเหลือเพิ่มเติม จะต้องมีการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ต่อไป 

"ขณะนี้ กำลังหารือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในการส่งเสริมการแปรรูปยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น รองเท้ายาง รองเท้าบู๊ท หมอน ที่นอน จำหน่ายในตลาดในประเทศ ลดการพึ่งพาการส่งออกยางดิบ เพื่อสร้างเสถียรภาพราคายางพาราอย่างยั่งยืน" นายพงศ์นิมิต กล่าว.

ปธ.สหกรณ์เครือข่ายยางพาราครบวงจรอุตรดิตถ์ ระบุ เร่งรัดจ่ายเงินเกือบ 8 ล้านบาท ช่วยเหลือผู้ปลูกยางพาราไร่ละ 1,500 บาท ในพื้นที่เข้าเกณฑ์กว่า 5,000 ไร่ ให้แล้วเสร็จในเดือนนี้ พร้อมเดินหน้าส่งเสริมแปรรูป สร้างเสถียรภาพราคา 16 ม.ค. 2559 11:17 ไทยรัฐ