วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'บิ๊กตู่' จัดให้! คำขวัญวันครู 'อนาคตก้าวไกลด้วยครูดีมีคุณภาพ'

“16 มกราคม วันครู” นายกรัฐมนตรีร่วมเทิดพระคุณครู ย้ำความสำคัญของครูที่มีต่อการพัฒนาประเทศ “เพราะเด็กคือความหวังและอนาคตของประเทศ และครูคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังอนาคตนั้น”

พลตรีสรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีตระหนักถึงความสำคัญของครู ด้วยบุคคลทุกคนในโลกนี้ต้องมีครู นับตั้งแต่พ่อแม่ซึ่งเป็นครูคนแรกของลูก ส่งต่อมายังครูในระดับต่างๆ ครูจึงเป็นผู้มีพระคุณของศิษย์ เป็นผู้ให้แสงสว่างทางความคิดและชี้นำแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์ เป็นปูชนียบุคคลที่พึงเคารพบูชา และเนื่องในโอกาสวันครูพุทธศักราช 2559 นี้ท่านนายกรัฐมนตรีได้มอบคำขวัญวันครูไว้ว่า “อนาคตก้าวไกลด้วยครูดีมีคุณภาพ”

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมารัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความเข้มแข็งให้วิชาชีพครู เสริมสร้างขวัญและกำลังใจของครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งการกำหนดเป็นนโยบายและการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม อาทิ คืนครูสู่ห้องเรียน ลดภาระงานของครูในเรื่องการประเมินทั้งภายในและภายนอก การคืนครูสู่ท้องถิ่นเพื่อช่วยครูเดิมที่มีอยู่ การดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โครงการซ่อมแซมบ้านพักครู 4 หมื่นยูนิต การร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาโรงเรียนทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของครูผู้เป็นต้นทางแห่งความสำเร็จของเยาวชน

วันครู 16 ม.ค. นี้นายกรัฐมนตรีขอส่งความระลึกถึงครู ขอแสดงความชื่นชม เป็นกำลังใจ ฝากขอบคุณครูทั่วประเทศที่มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ “แม่พิมพ์ของชาติ” และขอให้ครูทุกท่านยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นแบบอย่างที่งดงามแก่ศิษย์และบุคคลโดยทั่วไปทั้งการครองตน ครองคน ครองงาน และตระหนักถึงภารกิจอันยิ่งใหญ่ของ “ครู” เพราะเด็กคือความหวังและอนาคตของประเทศ และครูคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังอนาคตนั้น.

“16 มกราคม วันครู” นายกรัฐมนตรีร่วมเทิดพระคุณครู ย้ำความสำคัญของครูที่มีต่อการพัฒนาประเทศ “เพราะเด็กคือความหวังและอนาคตของประเทศ และครูคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังอนาคตนั้น” 16 ม.ค. 2559 10:54 ไทยรัฐ