วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ฝนฟ้าคะนองกระจายทั่วไทย หลังจากนั้นอากาศจะเย็นลง

จากการตรวจสอบจากระบบพยากรณ์อากาศไทยรัฐทีวี เดอะเวตเตอร์ คอมพานี ปรากฏว่า บริเวณความกดอากาศสูงกำลังอ่อนจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีหมอกในตอนเช้า แต่ยังคงทำให้ภาคเหนือ และภาคอีสานมีอากาศเย็นโดยทั่วไป ขอให้เพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วย และลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้มีฝนตกได้ในระยะนี้ 

อนึ่ง ในช่วงวันที่ 17-19 มกราคม 2559 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้ ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองจากนั้นอากาศจะเย็นลง

ส่วนการคาดการณ์ปริมาณฝนตั้งแต่ตอนบนถึงตอนกลางของประเทศในวันนี้ พบว่า ภาคเหนือไม่พบกลุ่มฝนในระยะนี้ ส่วนที่ภาคอีสาน มีกลุ่มฝนกระจายตัวอยู่ที่บริเวณจังหวัดนครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ และอุบลราชธานี บริเวณภาคกลางพบกลุ่มฝนบางส่วน ที่จังหวัดสระบุรี พระนครศรีอยุธยา และอีกจุดที่จังหวัดกาญจนบุรี ส่วนที่ภาคตะวันออก พบกลุ่มฝนกระจายทั่วทั้งภาค มีฝนตกเป็นช่วงๆ ที่จังหวัดปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด รวมถึงจังหวัดสระแก้ว สำหรับภาคใต้วันนี้มีกลุ่มฝนปกคลุมทั่วทั้งภาค ตั้งแต่บริเวณจังหวัดชุมพร ระนอง ลงมาถึงจังหวัดสตูล ยะลา และนราธิวาส

สภาพอากาศในแต่ละภาควันนี้
ภาคเหนือ อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 8 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33 องศาเซลเซียส สำหรับบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 6-12 องศาเซลเซียส

ภาคอีสาน อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้าโดยมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 20 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35 องศาเซลเซียส สำหรับบริเวณยอดภูอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 10-14 องศาเซลเซียส

ภาคกลาง มีเมฆเป็นส่วนมาก โดยมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 20 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออก มีเมฆเป็นส่วนมากโดยมีฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ 40 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด อุณหภูมิต่ำสุด 24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36 องศาเซลเซียส ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ 60 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด 24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 องศาเซลเซียส ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ 60 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนอง ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล อุณหภูมิต่ำสุด 23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 องศาเซลเซียส ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

กรุงเทพมหานคร มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 20 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดในช่วงบ่าย 36 องศาเซลเซียส.

ความกดอากาศสูงกำลังอ่อนจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีหมอกในตอนเช้า มีอากาศเย็นโดยทั่วไป ลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้มีฝนตกได้ในระยะนี้ 16 ม.ค. 2559 07:47 16 ม.ค. 2559 07:55 ไทยรัฐ