วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปรับงบ 133 ล้านหลังสร้างหอศิลป์ไม่ทัน

“วีระ” ขอถกสำนักงบซอยฯ 7 ส่วน เผยที่ทำการ วธ.เป็นไปตามแผน

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยให้เป็นพื้นที่บริการทางวัฒนธรรมระดับนานาชาติ ว่า ตามที่ วธ. ดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยให้เป็นพื้นที่บริการทางวัฒนธรรมระดับนานาชาติ ซึ่งมีการก่อสร้างอาคารหอศิลป์ร่วมสมัยรวมอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวด้วย แต่เนื่องจากปัจจุบันเกิดความล่าช้าในการก่อสร้าง เนื่องจากผู้รับจ้างรายเดิมไม่สามารถดำเนินการให้ทันตามสัญญาที่กำหนด จึงต้องยกเลิกสัญญาไป ดังนั้น ตนจึงเร่งรัดให้ดำเนินการสำรวจมูลค่างานและประเมินราคางานการก่อสร้างหอศิลป์ร่วมสมัยเพื่อหาผู้รับจ้างรายใหม่โดยเร็ว และให้เกิดความต่อเนื่อง ในการดำเนินงาน

รมว.วัฒนธรรมกล่าวอีกว่า ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2558 วธ. ได้รับการจัดสรรงบประมาณตกแต่งภายในมาแล้วจำนวน 133 ล้านบาท แต่เมื่อเกิดปัญหาเนื่องจากการก่อสร้างอาคารหอศิลป์ร่วมสมัยยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนด ทำให้ไม่สามารถเบิกงบประมาณตกแต่งภายในได้ ดังนั้นที่ประชุมจึงมีมติว่าให้หารือกับสำนักงบประมาณเพื่อขอปรับเปลี่ยนงบประมาณ 133 ล้านบาท ไปดำเนินการส่วนอื่นๆ ดังนี้ 1.ให้เพิ่มเติมระบบสาธารณูปโภคและตกแต่งภายในอาคารที่ทำการของ วธ.แห่งใหม่ 2.จ้างศึกษาวิจัยและออกแบบโครงการพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ระยะที่ 2 ซึ่งจะประกอบไปด้วยโรงละคร หอสมุดทางวัฒนธรรม เป็นต้น 3. จัดทำห้องเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและศูนย์ปฏิบัติการ วธ.ภายในอาคารใหม่ 4.จัดประกวดตราสัญลักษณ์ พัฒนาระบบป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์

นายวีระกล่าวต่อไปว่า 5.การว่าจ้างหรือจัดประกวดให้ศิลปินออกแบบและผลิตผลงานศิลปะติดตั้งบริเวณรอบนอกอาคาร และ 6.ว่าจ้างออกแบบภูมิทัศน์บริเวณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยทั้งหมด และ 7.จัดหาผลงานศิลปะ โดยได้มอบหมายให้สถาปัตยกรรม กรมศิลปากร เสนอร่างรายละเอียดข้อกำหนดการจ้างออกแบบฯ และรายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ พร้อมทั้งจัดทำปฏิทินการดำเนินงานทั้ง 7 เรื่อง เสนอในที่ประชุมครั้งถัดไปภายในเดือน ม.ค.นี้ ส่วนการก่อสร้างอาคารที่ทำการแห่งใหม่ ของวธ. นั้น ขณะนี้มีการดำเนินการไปตามแผนงานและงวดที่กำหนดไว้ โดยคาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จในช่วงกลางปี 2559 จากนั้นก็จะดำเนินการเรื่องการแตกแต่งภายในตัวอาคารและระบบไฟฟ้าและการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆให้สมบูรณ์ต่อไป.

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยให้เป็นพื้นที่บริการทางวัฒนธรรมระดับนานาชาติ 16 ม.ค. 2559 01:06 16 ม.ค. 2559 04:25 ไทยรัฐ