บริการข่าวไทยรัฐ

สพฐ.เร่งโอนงบฯ ซ่อมบ้านพักเป็นของขวัญวันครู

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ มีนโยบายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เร่งซ่อมแซมบ้านพักครูในโรงเรียน ในวงเงินหลังละ 200,000 บาท เพื่อเป็นของขวัญเนื่องในวันครู ปี 2559 และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานั้น สพฐ.ได้ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทั่วประเทศทั้ง 225 เขต ส่งข้อมูลการซ่อมแซมบ้านพักครูเข้ามายัง สพฐ. พบว่ามีบ้านพักครู จำนวน 2,175 หลัง จากจำนวนที่มีอยู่ทั้งประเทศกว่า 44,000 หลัง ที่มีความต้องการซ่อมแซมในเบื้องต้น อย่างไรก็ตาม สพฐ.ได้นำข้อมูลความต้องการซ่อมแซมบ้านพักครูดังกล่าวมาวิเคราะห์ความจำเป็น เพื่อจัดลำดับความสำคัญในการจัดสรรงบประมาณซ่อมแซมบ้านพักครูให้แก่โรงเรียน โดยได้แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก จำนวน 1,111 หลัง เป็นเงิน 219 ล้านบาทเศษ โดย สพฐ.จะโอนเงินงบประมาณไปให้ สพท.ดำเนินการภายในวันที่ 15 ม.ค.นี้ ส่วนช่วงที่ 2 อีก 1,064 หลัง คาดว่าจะดำเนินการจัดสรรงบฯได้ในไตรมาสที่ 2 นี้

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวอีกว่า การซ่อมแซมบ้านพักครูในเฟสแรกนี้จะครอบคลุมทั้ง 225 เขตพื้นที่ฯ เฉลี่ยเขตละ 4-5 หลังก่อน โดย สพฐ.ได้กำชับไปยังเขตพื้นที่ฯดำเนินการซ่อมแซมในส่วนที่จำเป็น และสำคัญต่อการพักอาศัยก่อน อาทิ หลังคา พื้นที่ชำรุดเสียหาย ที่สำคัญต้องเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ.