วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'บิ๊กตู่' วอนทุกฝ่ายเข้าใจปัญหาชาติ ลั่นไม่ต้องไล่ถึงเวลาไปเอง

"ประยุทธ์" ตัดพ้อทำได้แค่นี้ก็เก่งแล้ว-เห็นใจกันบ้าง ย้ำแก้ระบบทำงบฯใส่ รธน. เพื่อให้ รบ.มีธรรมาภิบาล ติงฝ่ายการเมืองอยากมุ่งแต่สร้างคะแนนนิยมต้องคิดถึงประเทศชาติด้วย ห่วงปมตั้ง "สังฆราช" บานปลายเป็นสงครามศาสนา วอนสองฝ่ายหยุดเสียเถิด สับสื่อเอาแต่เสนอเรื่องไม่ดี ป้อง ครม.ทำงานหนัก แต่กลับถูกไล่ 

เมื่อวันที่ 15 ม.ค.59 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย โดยในครั้งนี้เป็นการกล่าวในหัวข้อ "จากใจนายกรัฐมนตรี" ตอนหนึ่งว่า อยากให้พี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านเข้าใจสถานการณ์บ้านเมืองในเรื่องต่างๆ โดยรัฐธรรมนูญที่กำลังร่างอยู่ จะต้องมีการทำประชามติ จะผ่านหรือไม่ผ่าน จะนำไปสู่การเลือกตั้งที่ถูกต้องตามกระบวนการ หรือว่าจะทำให้บ้านเมืองสงบสุข มีรัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลหรือไม่นั้น เป็นเรื่องอนาคต แต่วันนี้เราจะร่วมกันสร้างอนาคตเหล่านั้นได้อย่างไร ดังนั้นเราต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ทำความรู้ความเข้าใจกันทุกคน ให้ไปหนทางเดียวกัน

นายกฯ กล่าวต่อว่า ในเรื่องความเหลื่อมล้ำในการดำรงชีพ อาชีพรายได้การเกษตร พืชเชิงเดี่ยว การส่งออกลดลง ต้นทุนการผลิตสูง อาจจะเป็นสาเหตุการใช้จ่ายของงบประมาณที่ผ่านมามีปัญหา เราไม่สามารถนำงบประมาณไปพัฒนาประเทศในด้านอื่นๆอย่างเพียงพอ ขณะที่การบริหารราชการแผ่นดิน หากไม่มีธรรมาภิบาล ทำให้ประชาชนไม่ไว้เนื้อเชื่อใจ ทุกฝ่ายก็วุ่นวายสับสน ต้องดูแลประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมให้มีอนาคตทั่วถึงเป็นธรรมลดช่องว่าง หากเรามุ่งหวังแต่เพียงงานการเมืองอย่างเดียวก็เป็นปัญหาอีก ซึ่งต้องเริ่มต้นที่กระบวนการจัดทำงบประมาณประจำปี ที่จำเป็นต้องกำหนดให้ชัดเจนในรัฐธรรมนูญ เพื่อปรับปรุงระบบงบประมาณของประเทศให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างทั่วถึง และเป็นธรรมจับต้องได้

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวต่อว่า ในเรื่องการพัฒนาตนเอง และการเพิ่มขีดความสามารถของตนเองขณะนี้ยังน้อยอยู่ ทั้งนักการเมือง ข้าราชการ ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การทุ่มเทเสียสละ คำนึงถึงส่วนรวมที่ต้องทุ่มเทอย่างจริงจังในช่วงนี้ รวมทั้งการสร้างความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยที่ถูกต้องด้วย ที่ผ่านมาก็มีทั้งดีและไม่ดี ที่ไม่ดีก็พยายามจะแบ่งฝักแบ่งฝ่ายพยายามแบ่งประชาชนตามกลุ่มอาชีพ เป็นหลายกลุ่มหลายฝ่ายให้ง่ายต่อการสร้างผลประโยชน์ทางการเมืองด้วย จึงอยากให้ทุกคนร่วมแก้ปัญหาให้หมด ฝ่ายการเมืองอาจจะมองว่ายากเกินไป อาจจะมีผลในอนาคต แต่ตนเห็นว่าหากทำได้ท่านจะได้รับความเชิดชูในเกียรติยศชื่อเสียง รัฐบาลที่เป็นธรรมาภิบาลจะต้องคำนึงถึงเสียงส่วนใหญ่ ถูกต้อง แต่จะต้องดูแลคนส่วนน้อยให้ได้อย่างไร ไม่ใช่ดูแลเฉพาะที่เป็นฐานการเมือง ต้องดูแลประชาชนทุกระดับให้ทั่วถึง วันนี้เรามีกลไกการบูรณาการประชารัฐอยู่แล้ว ในอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ผู้ว่าราชการจังหวัด ต้องสอดคล้องประสานกัน หากคิดอย่างนี้ก็จบ

สำหรับเรื่องการพัฒนาด้านการศึกษา พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการทำให้คนไทยมีเหตุมีผล ถ้าไม่เข้าใจในหลักการเหตุผล ไม่เข้าใจกฎหมาย ทุกคนจะทำตามใจชอบ กลายเป็นปัญหาขณะที่กระบวนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์นั้น นายกฯ กล่าวว่า ตนกล่าวเสมอว่าต้องอยู่บนพื้นฐานของกฎหมาย และต้องเกิดจากใจของทุกฝ่าย ไม่เอาพวกเอาฝ่าย ไม่เอาการเมือง ตราบใดที่รัฐบาลและ คสช. ยังไม่เห็นการพัฒนาจากนักการเมือง กลุ่มการเมือง ภาคประชาสังคม NGO ที่แสดงให้เห็นว่า ถ้าเราทำเรื่องการปรองดอง จะเกิดผลสัมฤทธิ์ได้ชัดเจน ก็คงไม่ใช่โครงการทำ เพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนไปปรับปรุงตัวเองด้วย หากยังไม่สงบ แล้วหวังว่าให้ใช้อำนาจมาตรา 44 แก้ปัญหาทุกอย่าง ปรากฏว่าที่ทะเลาะกันทั้งหมด จะกลับมาทะเลาะกับตนคนเดียว เพราะฉะนั้นใครที่ยังมีความคิดสุดโต่ง มีตัวตน มีผู้ใหญ่แอบแฝง จะถูกไม่ถูก จะมีเจตนาไม่มีเจตนา แต่ถ้าไม่เคารพกฎหมายกันก็ไปไม่ได้อีก

นายกฯ ยังได้กล่าวถึงกรณีกระแสคัดค้านและเสนอให้ทบทวนกระบวนการทูลเกล้าฯเพื่อสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่ด้วยว่า เรื่องศาสนาวันนี้เริ่มขัดแย้งกันอีกแล้ว กล่าวหาว่าข้างนั้นข้างนี่ แต่ตนไม่สนใจ เพราะเป็นชาวพุทธเคารพในพระสงฆ์เสมอมา ในคำสอนพระพุทธเจ้าเสมอมา ไม่สนใจผู้นำแต่ละฝ่ายว่าเป็นใคร ทุกคนก็อาจจะมีความปรารถนาดี แต่อย่าลืมว่าอาจจะเป็นความขัดแย้งที่รุนแรง อีกกลุ่มบอกว่าต้องรีบทำ อีกกลุ่มบอกว่าทำแล้วไม่โปร่งใส แล้วจะไปทางไหน เราต้องการความสงบสุขของบ้านเมือง ต้องการดำรงความศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาพุทธและพระสงฆ์ วันนี้อย่าทะเลาะกันอีกเลยเรื่องแบบนี้ โลกใบนี้รบกันเรื่องของศาสนากันมากมาย สงครามศาสนาตายกันทั้งประเทศ เพราะฉะนั้นรัฐบาลเป็นห่วงเรื่องนี้ เป็นห่วงประชาชนที่ให้ความเคารพนับถือ ภายใต้การนำของแต่ละฝ่ายมากกว่า เพราะฉะนั้นไปหาทางออกให้ได้

นายกฯ กล่าวถึงบทบาทของสื่อมวลชนด้วยว่า ส่วนใหญ่มีแต่การขยายความขัดแย้งด้วยเจตนาหรือไม่ก็ตาม วันนี้ต้องไม่เสนอแต่เรื่องความแตกแยก ความขัดแย้ง ทุกวัน ตัวหนังสือใหญ่ๆ บนหน้าปก พาดหัวหน้าหนึ่งทุกวัน เปิดมาก็ไม่มีความสุขแล้ว มีแต่ฆ่ากัน ตีกัน สิ่งเหล่านี้ไปอยู่ข้างในก็ได้ เรื่องสำคัญไม่พูด ปัญหาประเทศไม่พูด เรื่องอะไรสำคัญแยกไม่ออก บางสื่อบอกว่าตนพูดมาก ฟังก็ไม่ฟัง แล้วมาติตลอดเวลา เก่งทุกคน แต่ทำไมไม่ใช้ความเก่งมาเสริมกับความเด็ดขาดของทหาร จะได้เกิดผลสัมฤทธิ์

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวอีกว่า ในเรื่องของการปฏิรูปเศรษฐกิจ เรื่องยางพารา ทำอะไรก็ผิดหมด รมว.เกษตรฯก็เต็มที่ รมว.พาณิชย์ก็เต็มที่ เพียงแต่ต้องมาขับเคลื่อนแนวใหม่ ต้องใช้เวลา เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ บางปัญหาอาจช้าบ้าง แต่ไม่ได้ช้าที่ข้าราชการ ไม่ได้ช้าที่รัฐบาล ช้าที่ข้างล่างด้วย ทั้งเกษตรกรและประชาชนไม่ค่อยร่วมมือ ไม่ชอบการจัดระเบียบ วันนี้จ่ายเงินชดเชย 1,500 บาทต่อไร่ไม่ได้ เพราะการขึ้นทะเบียนไม่เรียบร้อย ที่ถูกต้องกฎหมายมีส่วนหนึ่ง ที่ไม่ถูกต้องก็มีส่วนหนึ่ง ถ้าทำผิดมาก็ทุจริตอีก ขณะที่ถาคเอกชนก็มุ่งที่จะหากำไรมากที่สุด ก็เดือดร้อนคนอื่น ต้องคิดว่าทำอย่างไรจะเสียสละให้ประเทศชาติ ดูแลคนจนแบ่งเบาภาระรัฐบาลบ้าง ส่วนบรรดานักวิชาการ นิสิต นักศึกษา นักเรียน ครู ช่วยกันปฏิรูปตัวเอง ปฏิรูปการเรียนการสอน ปฏิรูปตามคำสอนพัฒนาตัวเอง ไม่ใช่เน้นปริญญาและก็ไม่มีงานทำ อาจารย์บางคนก็สอนแต่เรื่องสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยอยู่นั่น ตนไม่ได้บอกว่าเห็นต่างไม่ได้ แต่ต้องร่วมมือ

"ขอร้องทุกคน นี่ผมนอนไม่หลับอยู่แล้วคิดทุกวัน รัฐมนตรีก็นอนไม่หลับ แถมจะมีคนไล่รัฐมนตรีอีก ไม่ต้องไล่ ถึงเวลาก็ไปกันหมด เหลือผมคนเดียว เขาก็ทำเหน็ดเหนื่อยแสนเข็ญ ช่วยตัดสินใจหน่อยที่ผมเข้ามาตัดสินใจถูกหรือผิด และจะสำเร็จหรือเปล่า จะเสียของหรือเปล่า ไม่ใช่คนเดียว ทุกคนต้องช่วยกัน จะให้ทำเป็นง่ายไหม แบบง่ายก็รอเวลาการเลือกตั้ง ไม่ต้องทำไรทั้งสิ้นประท้วงกันไป เอาเงินกันไป หมดเงิน ก็โดนด่าตามหลังทุกที ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ เพื่ออนาคตประเทศชาติ ด้วยความห่วงใย และด้วยความตั้งใจ ขอให้ดูแลคณะรัฐมนตรีด้วย" พล.อ.ประยุทธ์

"ประยุทธ์" ย้ำแก้ระบบทำงบฯใส่ รธน. เพื่อให้ รบ.มีธรรมาภิบาล ติงฝ่ายการเมืองอยากมุ่งแต่สร้างคะแนนนิยม ห่วงปมตั้ง "สังฆราช" บานปลายเป็นสงครามศาสนา สับสื่อเอาแต่เสนอเรื่องไม่ดี ป้อง ครม.ทำงานหนัก 15 ม.ค. 2559 20:05 15 ม.ค. 2559 20:56 ไทยรัฐ