วันอังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ในหลวง' มีพระราชสาส์นเสียพระราชหฤทัย เหตุก่อการร้ายกรุงจาการ์ตา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีนาถ มีข้อความพระราชสาส์น แสดงความเสียพระราชหฤทัย ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย กรณี เหตุการณ์ก่อการร้ายที่กรุงจาการ์ตา เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้มีข้อความพระราชสาส์น ถึงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย กรุงจาการ์ตา ความว่า ข้าพเจ้าและพระราชินีเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบข่าวเหตุการณ์ก่อการร้ายที่กรุงจาการ์ตา ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บในประเทศของท่าน ข้าพเจ้าและพระราชินี ขอแสดงความเสียใจด้วยใจจริงมายังท่าน และผู้ประสบความสูญเสียในเหตุการณ์ครั้งนี้


พระปรมาภิไธย ภูมิพลอดุลยเดช ปร.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีนาถ มีข้อความพระราชสาส์น แสดงความเสียพระราชหฤทัย ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย กรณี เหตุการณ์ก่อการร้ายที่กรุงจาการ์ตา เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 15 ม.ค. 2559 18:23 ไทยรัฐ