วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทร.จับมือเอกชน ร่วมลงนาม 'เอ็มโอยู' ต้านประมงผิด กม.

ทร.ลงนาม 36 หน่วยงานรัฐ-เอกชน ไม่ซื้อ-ส่งออกสัตว์ทะเลผิดกฎหมาย ชี้ แก้ปัญหาต้นทางยันปลายทาง

วันที่ 15 ม.ค. 59 ที่กองบัญชาการกองทัพเรือ (บก.ทร.) พล.ร.อ.ณะ อารีนิจ ผบ.ทร.ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการแก้ไขการทำประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (เอ็มโอยู) การทำประมงผิดกฎหมายในการไม่ซื้อ นำเข้า ส่งออก นำผ่าน จำหน่าย ซึ่งสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ได้จากการทำประมงผิดกฎหมาย การใช้แรงงานผิดกฎหมาย และการค้ามนุษย์ มาผลิตในอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำ และจัดจำหน่ายเป็นสินค้าอาหารทะเล ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการ จำนวน 36 หน่วยงาน แบ่งเป็น ภาครัฐ 12 หน่วยงาน ได้แก่ ศปมผ. ศูนย์ประสานการปฏิบัติการในการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล (ศรชล.) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ สำนักงานอัยการสูงสุด กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมประมง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมเจ้าท่า กรมศุลกากร กองบังคับการตำรวจน้ำ และองค์กรภาคเอกชน 21 หน่วยงาน อีกทั้งองค์กรที่เป็นกลาง 3 หน่วยงาน เพื่อแก้ไขปัญหากระบวนการด้านประมงตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง

ทั้งนี้ พล.ร.อ.ณะ กล่าวว่า วันนี้ถือเป็นนิมิตหมายที่ดี และเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ทุกภาคส่วนช่วยกันและมีเจตนารมณ์ไม่ทำผิดกฎหมาย เพื่อให้ประเทศเดินหน้าได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่มาร่วมการลงนามในครั้งนี้ต่างมาด้วยความสมัครใจ ไม่ได้มีการบังคับมา ทางด้านผู้ประกอบการเองก็จะช่วยกันตรวจสอบกันเอง หากมีการทำผิดข้อตกลงก็จะเตือนกัน

ทร.ลงนาม 36 หน่วยงานรัฐ-เอกชน ไม่ซื้อ-ส่งออกสัตว์ทะเลผิดกฎหมาย ชี้ แก้ปัญหาต้นทางยันปลายทาง 15 ม.ค. 2559 17:49 ไทยรัฐ