วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'อนุสรณ์' หวั่น มะกันอ้างค้ามนุษย์ เพิกถอนสิทธิพิเศษภาษีไทย ทำส่งออกจุก

'อนุสรณ์' เผย อเมริกาเพิกถอนสิทธิภาษีไทย อ้าง เหตุค้ามนุษย์ ย่อมกระทบโดยตรงต่อสินค้าส่งออกไทย เสียเปรียบคู่แข่ง ระบุ หากตัดท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจจีนชะลอตัว หวั่นภาคส่งออกไทยตกที่นั่งลำบาก...

วันที่ 15 ม.ค. 59 ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยกับ ไทยรัฐออนไลน์ กรณี สหรัฐอเมริกาได้เริ่มทบทวนการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรแก่สินค้าไทย เมื่อวันที่ 14 ม.ค. ที่ผ่านมานั้น ว่าก่อนหน้านี้ไม่นาน สหรัฐอเมริกาได้มีการผ่อนผันไม่ระงับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (GSP) สินค้าไทย ซึ่งทำให้สินค้าส่งออกไทยได้ประโยชน์ กรณีที่สินค้ามีส่วนแบ่งในตลาดสหรัฐฯ มากกว่าหรือเท่ากับ 50% จำนวน 9 รายการ ได้แก่ ดอกกล้วยไม้สด, ทุเรียนสด, มะละกอตากแห้ง, มะขามตากแห้ง, ข้าวโพดปรุงแต่ง, ผลไม้แช่อิ่ม, มะละกอแปรรูป, อาหารปรุงแต่ง และรูปปั้นเซรามิก เป็นกลุ่มส่งออกไปสหรัฐฯ คิดเป็นมูลค่า 27 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และได้รับการผ่อนผันไม่ระงับสิทธิ์ GSP และกรณีสัดส่วนการนำเข้าสินค้าเกินเพดานการนำเข้าสหรัฐฯ เกิน 50% จำนวน 2 รายการ ได้แก่ มะพร้าวปรุงแต่ง และลวดทองแดง โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป

สำหรับการผ่อนผันของสหรัฐฯ ครั้งนี้ ได้ส่งผลทำให้ผู้ส่งออกไทยจะได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้าจากสหรัฐฯ เป็นมูลค่ากว่า 70 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าเกษตร เวลามีการทบทวนโครงการ GSP สหรัฐฯ จะใช้ข้อมูลสถิติของปีก่อนหน้า มาพิจารณา และจะมีการบังคับใช้ในปีถัดไป โดยใน ปี 2557 การผ่อนผันกรณี De Minimis Waivers เป็นกรณีที่สินค้า มีส่วนแบ่งในตลาดสหรัฐฯ เท่ากับหรือมากกว่า 50% แต่มูลค่านำเข้าสหรัฐฯ ของสินค้านั้นจากทั่วโลกต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำที่สหรัฐฯ กำหนด ก็สามารถขอผ่อนผันไม่ให้ระงับสิทธิ์ GSP ได้ ซึ่งในปี 2557 อยู่ที่ 22.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

"หากสหรัฐฯ จะทบทวนการให้ GSP ต่อไทย โดยอ้างเหตุเรื่อง การละเมิดสิทธิแรงงานย่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อสินค้า ที่ไทยได้ GSP จะทำให้สินค้าไทยเสียเปรียบคู่แข่งในละตินอเมริกาหรือประเทศในเอเชียที่ยังไม่ถูกตัด GSP"

สำหรับทางการไทย ได้ขอยกเว้นเพดานการนำเข้าสหรัฐฯ หรือ CNL Waivers ซึ่งเป็นการขอผ่อนผันให้ยกเว้นเพดานการนำเข้าสหรัฐฯ หากสินค้านั้นได้รับการยกเว้นเพดานการนำเข้าก็จะสามารถส่งออกไปยังสหรัฐฯ ได้โดยไม่มีระดับเพดาน ซึ่งสหรัฐฯ กำหนดเพดาน 2 กรณี คือ กรณีเพดานมูลค่านำเข้าเกินที่กำหนดในแต่ละปี ซึ่งในปี 2557 อยู่ที่ 165 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และกรณีสัดส่วนการนำเข้าสหรัฐฯ เกิน 50%

ทั้งนี้ หากสหรัฐฯ ตัด GSP สินค้าไทย ก็จะทำให้ภาคส่งออกไทยอยู่ในฐานะลำบาก เพราะตลาดสหรัฐฯ และตลาดจีนรวมกันคิดเป็นมากกว่า 1 ใน 5 ของมูลค่าส่งออกของไทย แต่ยังโชคดีที่กำลังซื้อของสหรัฐฯ ดีขึ้น จากภาวะเศรษฐกิจฟื้นตัว และเงินดอลลาร์แข็ง ซึ่งไทยควรจะได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวดังกล่าว หากไม่มีการละเมิดสิทธิแรงงานและสิทธิมนุษยชนอันเป็นเหตุให้สหรัฐฯ เคลื่อนไหวสร้างแรงกดดันการค้าต่อไทยได้.

'อนุสรณ์' เผย อเมริกาเพิกถอนสิทธิภาษีไทย อ้าง เหตุค้ามนุษย์ ย่อมกระทบโดยตรงต่อสินค้าส่งออกไทย เสียเปรียบคู่แข่ง ระบุ หากตัดท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจจีนชะลอตัว หวั่นภาคส่งออกไทยตกที่นั่งลำบาก... 15 ม.ค. 2559 16:37 ไทยรัฐ