วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บินไปกับพี่มั้ยน้อง 'PIM AIR' เรียนลึก ปฏิบัติจริง สู่ความเป็นมืออาชีพ

ยุคสมัยเปลี่ยนไป อะไรก็เข้าถึงและเรียนรู้ได้มากขึ้น เรื่องวิชาชีพก็เช่นกัน จึงไม่แปลกที่สถาบันการศึกษาต่างๆ จะผุดหลักสูตรการเรียนการสอนให้เฉพาะเจาะจงมากขึ้น พูดง่ายๆ เมื่อเรียนจบปุ๊บ ก็สามารถไปทำงานในสิ่งที่ร่ำเรียนมาได้โดยตรง...

กลบคำพูดคุ้นหูที่ว่า ทำงานไม่ตรงกับที่เรียนจบมา นั่นคืออดีต แต่ปัจจุบัน...ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดี ที่เราจะได้เห็นบัณฑิตที่จบใหม่ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงกับความรู้ที่ได้มาจากสถาบัน อันจะส่งผลต่อการพัฒนาต่อยอดงานในองค์กร รวมไปถึงองค์ความรู้ จนไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

ไม่แปลกที่สถาบันการศึกษาทั้งหลาย จึงเน้นเปิดหลักสูตรใหม่ๆ แบบจำเพาะเจาะจงลงไปในวิชาชีพ เน้นการเรียนเสมือนการปฏิบัติงานจริง เปิดให้นักศึกษาได้ไปเรียนไปฝึกงานในสถานประกอบการ นอกเหนือจากนั้น สถาบันการศึกษาก็ลงทุนสร้างศูนย์การเรียนรู้ให้เหมือนจริงที่สุด เพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอนในสถาบันกันเลย

ศูนย์ฝึกปฏิบัติการธุรกิจการบิน ของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ก็เป็นหนึ่งในศูนย์แห่งการเรียนการสอนเฉพาะด้าน "แคมปัส" มีโอกาสไปร่วมงานการเปิดตัว "ศูนย์ฝึกปฏิบัติการธุรกิจการบิน" (Aviation Business Training Center) PIM AIR ที่สถาบันลงทุนสร้างขึ้นด้วยงบประมาณ 40 ล้านบาท เพื่อให้นักศึกษาปริญญาตรี สาขาการจัดการธุรกิจการบิน คณะวิทยาการจัดการ ได้เรียนรู้เสมือนจริง ทุกอย่างเน้นคำว่าจริง ซึ่งอาจจะล้ำกว่าด้วยซ้ำ เพราะศูนย์แห่งนี้จำลองระบบเกี่ยวกับธุรกิจการบิน ที่มีความทันสมัยที่สุด อาทิ อาคารผู้โดยสารที่หรูหรา ห้องฝึกปฏิบัติการภาคพื้น และห้องฝึกปฏิบัติการบนเครื่องที่ครบวงจร เพื่อรองรับต่อการฝึกภาคปฏิบัติให้กับนักศึกษาที่ครบกระบวนการ และหวังนักศึกษาได้เป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง

ไปชมพร้อมๆ กัน ศูนย์ฝึกปฏิบัติการธุรกิจการบิน หรือจะเรียกกันง่ายๆ ว่า PIM AIR มีองค์ประกอบหลัก 3 ส่วนด้วยกัน ได้แก่

1. Sky Terminal

เป็นการจำลองฟังก์ชั่นและบรรยากาศของสนามบินจริง ประกอบด้วย Waiting Area, Check-in Area, VIP Lounge และ Boarding Gate เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานจริงในหน้าที่ต่างๆ อย่างครบถ้วน

2. Aircraft Cabin Mock-up

คือเครื่องบินจำลองที่มีขนาดเทียบเท่าเครื่องบินจริง ขนาดกว้าง 5.6 เมตร ยาว 22 เมตร มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 125 ตารางเมตร สำหรับแนวคิดการออกแบบเป็น Future Design ในอีก 10 ปีข้างหน้า ซึ่งมีจุดเด่นคือการจัดวางพื้นที่ใช้งานภายในเครื่อง และมีการออกแบบระบบแสงสว่างด้วยหลอดไฟ LED ภายในเครื่องทั้งหมด ให้สามารถปรับเปลี่ยนได้หลายรูปแบบตามสถานการณ์ แถมแบ่งการจัดฟังก์ชันออกเป็น 5 ส่วน คือ ห้องนักบิน (Cockpit), ที่นั่งชั้นหนึ่ง (First Class), ที่นั่งชั้นธุรกิจ (Business Class), ที่นั่งชั้นประหยัด (Economy Class) และห้องครัวบนเครื่องบิน (Galley) ซึ่งทุกที่นั่งมาพร้อม LED ส่วนตัวทุกระดับชั้นที่นั่ง และอุปกรณ์ต่างๆ ยังสามารถใช้งานได้จริง อย่างไรก็ตาม Aircraft Cabin Mock-up สามารถรองรับนักศึกษาที่เข้าเรียนได้สูงสุดถึง 75 คนต่อครั้ง

3. Ground Operations Training Room

ซึ่งเป็นห้องเรียนสำหรับการเรียนการสอนงานภาคพื้น ประกอบด้วย Catering, Flight Operations, Air Cargo และ Air Traffic Control เป็นต้น

ทั้งนี้ PIM AIR ใช้ระยะเวลาก่อสร้างรวม 10 เดือน ใช้งบประมาณทั้งหมด 40 ล้านบาท โดย อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ รศ.ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ ระบุว่า สถาบันของเราเน้นการสร้างคนเป็นหลัก คือเป็นการสร้างในรูปแบบผลิตบัณฑิตให้ตรงต่อความต้องการของสังคม

"คนที่เรียนที่ธุรกิจการบินกับเราต้องมีคุณลักษณะ 3 อย่าง คือ ต้องเก่ง ต้องกล้า ต้องดี สำคัญคือต้องมีความพร้อมที่จะจัดการธุรกิจการบิน ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ รวมไปถึงการสร้างความแตกต่าง ในการสร้างนักจัดการธุรกิจการบิน DNA ใหม่ ที่เข้าใจการบริหารผสมผสานการบริการ เริ่มตั้งแต่การบริหารจัดการของสนามบิน การบริการภาคพื้น การขนส่ง หรือแม้แต่การจัดการด้านอาหาร ตลอดจนการบริการบนเครื่องบิน และการเรียนภาษาต่างประเทศ ดังนั้นรูปแบบการเรียนการสอนแบบ Work-based Education จึงเป็นหลักการสำคัญ ที่นักศึกษาต้องผ่านกระบวนการเรียนรู้ ควบคู่การการฝึกปฏิบัติงานจริง ซึ่งศูนย์ฝึกปฏิบัติการธุรกิจการบิน PIM AIR จะเป็นสถานที่ฝึกภาคปฏิบัติ ที่ทำให้นักศึกษามีความรู้และประสบการณ์ด้านการจัดการธุรกิจการบิน ที่พร้อมเข้าสู่โลกการทำงานจริง หรือที่เราเรียกว่า Ready to Work"  รศ.ดร.สมภพ กล่าว

อย่างไรก็ตาม ณ วันนี้ที่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเปิดกว้าง ธุรกิจภาคบริการก็มีบทบาทมากขึ้น การบริการด้านอุตสาหกรรมการบินจึงขยายตัวในทุกมิติ ขณะที่ไทยก็พร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาคอาเซียน ธุรกิจการบินจึงเป็นหลักสูตรหนึ่งที่น่าสนใจไม่น้อย สัปดาห์ถัดไป "แคมปัส" จะพาเจาะลึกแวดวงการศึกษาเรื่องใด ติดตามได้ ที่นี่ 

ยุคสมัยเปลี่ยนไป อะไรก็เข้าถึงและเรียนรู้ได้มากขึ้น เรื่องวิชาชีพก็เช่นกัน จึงไม่แปลกที่สถาบันการศึกษาต่างๆ จะผุดหลักสูตรการเรียนการสอนให้เฉพาะเจาะจงมากขึ้น พูดง่ายๆ เมื่อเรียนจบปุ๊บ ก็สามารถไปทำงานในสิ่งที่ร่ำเรียนมาได้เลย.. 15 ม.ค. 2559 14:36 23 ก.พ. 2559 20:00 ไทยรัฐ