วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กกต. ให้ผู้พิการสาธิตออกเสียงประชามติ

กกต. ให้ผู้พิการสาธิตออกเสียงประชามติ "สมชัย" ชี้ อาจทำศูนย์พิเศษประจำจังหวัดเอื้อบุคคลพิเศษลงคะแนน ผู้พิการติงกฎหมายเข้มทำเสียสิทธิ

เมื่อเวลา 11.00 น. ที่ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โดย กกต.จัดให้มีการสาธิตการใช้สิทธิออกเสียงประชามติพิเศษต้นแบบ สำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุได้ให้ทดลองใช้สิทธิ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้พิการและผู้สูงอายุ ในการเตรียมตัวไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติ

โดย นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กกต.ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้ง กล่าวว่า เพื่อเป็นการอำนวย ความสะดวกแก่ผู้พิการ หรือทุพพลภาพและผู้สูงอายุ เพื่อให้การจัดการออกเสียงประชามติเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเข้าถึงกลุ่มผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม การทดลองในวันนี้ เราสามารถรับรู้ถึงปัญหาสำหรับผู้พิการ ต้องนำไปหารือกับที่ประชุม กกต.เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป อาจจะต้องแก้กฎหมายยกเว้นข้อจำกัดการลงคะแนนเป็นความลับ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้พิการ หรืออาจจะมีการจัดตั้งศูนย์ลงคะแนนเพื่อผู้พิการทุกจังหวัด 1-2 จุด มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ไม่อยากให้มองคนพิการเป็นเป็นเพียงกลุ่มเล็กๆ เพราะทุกเสียงมีความหมายเท่าๆ กัน

ด้านนายอัครพล ปั้นสนิท ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว กล่าวภายหลังทดลองใช้สิทธิว่า การใช้สิทธิครั้งนี้พบปัญหา เกี่ยวกับการลงคะแนนเนื่องจากคูหาสูงเกินไป และไม่สามารถกดเครื่องลงคะแนนได้ เพราะกล้ามเนื้ออ่อนแรง และเมื่อกดลงคะแนนแล้วจะมีสลิปออกมาก็ไม่สามารถพับได้ จึงเป็นปัญหาในการใช้สิทธิจึงอยากให้กรรมการประจำหน่วยช่วยอำนวยความสะดวกการลงคะแนน การเลือกตั้งที่ผ่านมา ตนเสียสิทธิแล้ว 2 ครั้ง เนื่องจากมีกฎหมายบังคับว่า การลงคะแนนต้องเป็นไปโดยลับ นอกจากนี้ การลงคะแนนแต่ละครั้งกรรมการประจำหน่วยบางหน่วยช่วยเหลือเป็นอย่างดี บางหน่วยเข้มงวดเกินไป ทำให้เสียสิทธิในการลงคะแนน จึงอยากฝากให้ กกต.ไปแก้ไข

กกต. ให้ผู้พิการสาธิตออกเสียงประชามติ "สมชัย" ชี้ อาจทำศูนย์พิเศษประจำจังหวัดเอื้อบุคคลพิเศษลงคะแนน ผู้พิการติงกฎหมายเข้มทำเสียสิทธิ 15 ม.ค. 2559 14:18 ไทยรัฐ