ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  หนวดเต่าเขากระต่าย สังคมไทยมีแต่การสร้างเรื่องเท็จมาใส่กัน

  นิติภูมิ นวรัตน์1 ม.ค. 2553 09:00 น.
  SHARE  1. เต่าไม่มีหนวด

  2. กระต่ายไม่มีเขา

  3. หนวดเต่าเขากระต่าย จึงเป็นสิ่งที่ไม่มีอยู่จริง

  4. รัฏฐาภิปาลโนบาย คือ วิธีการปกครองบ้านเมือง

  5. วิเทโศบาย คือ วิธีดำเนินการที่รัฐบาลใช้ปฏิบัติต่อต่างประเทศ

  6. หากผู้นำฝ่ายบริหารซึ่งเป็นผู้ใช้รัฏฐาภิปาลโนบายด้อยความสามารถ แถมมีการกระทำที่ข่มเหงคะเนงร้ายประชาชน ชาติบ้านเมืองก็ยากที่จะเดินหน้าไปได้อย่างสุขสงบ

  7. หากเสนาบดีผู้ต้องมีความชำนาญในวิเทโศบาย มีกาลธารณาหรือความผิดเพี้ยน ชอบสร้างเรื่องจากการณาภาพ หมายถึงสร้างจากความไม่มีเหตุ เป็นพวกปรทัตตูปชีวี ที่หมายถึงเปรตที่อยู่ด้วยส่วนบุญที่ผู้อื่นแบ่งปันให้ เป็นสมาชิกของพวกกุหกชีวี หมายถึงเป็นคนที่หากิน และขอตำแหน่งโดยหลอก ลวงตลบตะแลงตอแหลมาตลอดชีวิตราชการ แถมยังเป็นคนปากเปราะเราะราย พูดมากปากหยาบเป็นขี้ทูดกุฏฐัง เสนาบดีประเภทนี้ย่อมนำสัมประหารเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกับเพื่อนบ้านมาให้เรามิรู้จักจบสิ้น

  8. ชาติรัฐที่มีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศที่มีโทษสมบัติอย่างข้อ 6 และ 7 ประชาชนคนในประเทศ นั้นจักมีแต่ความหนาวใจ

  9. จิรกาล เวลานานมาแล้ว ประวัติศาสตร์ชาติไทยเริ่มโดยพระปฐมบรมกษัตริย์แห่งอาณาจักรสุโขทัย พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ผู้ทรงครองราชสมบัติตั้งแต่ พ.ศ.1762

  10. อาณาจักรแห่ง แรกของไทยดำรงคงพระมหากษัตริย์ มาจนถึงรัชกาลที่ 9 ราชวงศ์ก็ถึงกาลล่มสลายหายไป สุโขทัยกลายเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยา โดยดำรงสถานะราชอาณาจักรระหว่าง พ.ศ.1762  จนถึง  พ.ศ.1981 รวม 219 ปี

  11. เมืองแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ทางใต้ของกรุงสุโขทัย ที่มีชื่อว่าอู่ทอง ค่อยๆทยอยเติบโตจนเป็นอาณาจักร กาลต่อมาอาณาจักรอู่ทองก็พัฒนามาเป็นอาณาจักรอยุธยา

  12. ราชวงศ์อู่ทอง ราชวงศ์ สุพรรณภูมิ ราชวงศ์สุโขทัย ราชวงศ์ปราสาททอง ราชวงศ์บ้านพลูหลวง ทั้งหมดนี้เป็นราชวงศ์แห่งพระมหากษัตริย์ไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยา 34 พระองค์ 35 รัชกาล กรุงศรีอยุธยาถือกำเนิดเกิดมาเป็นราชธานีของไทยอยู่นานถึง 417 ปี กระทั่งวันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2310 เวลา 20.00 น. ซึ่งเป็นวันเวลานาทีที่พม่าเข้ามาในเมืองได้ ความเป็นอาณาจักรของกรุงศรีอยุธยาก็มลายหายสิ้นไป

  13. กรุงธนบุรีได้รับการสถาปนาเป็นราชธานีโดยสมเด็จพระเจ้า ตากสินมหาราช หลังจากที่กรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าเมื่อ พ.ศ.2310 พระองค์ ทรงกู้เอกราชกลับคืนมาได้ในเวลา 7 เดือน กรุงธนบุรีที่สถาปนาโดยพระเจ้าตากสินเป็นราชธานีของไทยอยู่นาน 15 ปี

  14. สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกไปปราบปรามเขมร ขณะเดียวกันก็ทรงทราบข่าวการก่อจลาจลในกรุงธนบุรี จึงทรงเดินทัพมาตรวจดูเหตุการณ์บ้านเมือง พระองค์ทรงเห็นว่าสมเด็จ พระเจ้าตากสินมหาราชมีพระสติฟั่นเฟือน  ลงพระราชอาญาแก่ พระสงฆ์และฆราวาส ไม่ทรงอยู่ในทศพิธราชธรรม สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกจึงรับสั่งให้นำตัวสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชไปสำเร็จโทษ จากนั้น บรรดาขุนนาง ข้าราชการ เสนาอำมาตย์ผู้ใหญ่ได้ทูลเชิญสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกเป็นพระมหากษัตริย์ ทรงพระนามว่า พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ แห่งราชวงศ์จักรีในวันที่  6  เมษายน  พ.ศ.2325  พระองค์ทรงย้าย ราชธานีจากเดิมกรุงธนบุรีมาอยู่ที่กรุงเทพฯ

  15. 6 เมษายน พ.ศ.2553 กรุงเทพฯจะเป็นราชธานีของไทยได้นานถึง 228 ปี

  16. ประเทศในโลกนี้ มีสถานะทางการปกครองมากมายหลายประเภท ทั้งรัฐ รัฐเอกราช รัฐสุลต่าน เครือรัฐ นครรัฐ สาธารณรัฐ สาธารณรัฐ–ประชาชน สาธารณรัฐสังคมนิยม สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตย สาธารณรัฐสังคมนิยมอาหรับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน สาธารณรัฐอิสลาม สาธารณรัฐอาหรับ สาธารณรัฐสหกรณ์ สหสาธารณรัฐ สหภาพ สหรัฐ สมาพันธรัฐ สหพันธรัฐ สหพันธ์สาธารณรัฐ สหราชอาณาจักร ราชรัฐ ราชอาณาจักร และราชอาณาจักรฮัชไมต์

  17. กลุ่มประเทศที่เข้มแข็ง มีเสถียรภาพ มีความขลัง มีวัฒนธรรม ประเพณี และประวัติศาสตร์อันยาวนาน มักจะเป็นกลุ่มที่ขึ้นต้นชื่อประเทศด้วยราชอาณาจักร ซึ่งหมายถึงเป็นประเทศที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข มีราชวงศ์ปกครองที่ได้รับการยอมรับนับถือกันมายาวนาน อาทิ ราชวงศ์แซกเซ-โคเบิร์ก-โกธา (เบลเยียม), ราชวงศ์เดนมาร์ก, ราชวงศ์นัสเซา-วีลเบิร์ก (ลักเซมเบิร์ก), ราชวงศ์ออเรนจ์-นัสเซา (เนเธอร์แลนด์), ราชวงศ์โอลเดนเบิร์ก (นอร์–เวย์), ราชวงศ์กรีมัลดี (โมนาโก), ราชวงศ์บูร์บอง (สเปน), ราชวงศ์ แบร์นาด็อตต์ (สวีเดน), ราชวงศ์วินด์เซอร์ (อังกฤษ), ราชวงศ์แห่งบาห์เรน, ราชวงศ์ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน, ราชวงศ์อัลซาบาห์ (คูเวต), ราชวงศ์อัลซาอิด (โอมาน), ราชวงศ์อัลทานี (กาตาร์), ราชวงศ์ อัลซาอุด (ซาอุดีอาระเบีย), ราชวงศ์อัลนาห์ยัน (สหรัฐอาหรับเอมิ–เรตส์), ราชวงศ์อาลาวิท (โมร็อกโก), ราชวงศ์วังชุก (ภูฏาน), ราชวงศ์ แห่งบรูไน, ราชวงศ์แห่งกัมพูชา, ราชวงศ์เบญจมาศ (ญี่ปุ่น) ฯลฯ

  18. พ.ศ.2553 ราชอาณาจักรไทยได้ดำรงคงความมีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุขมายาวนานถึง 791 ปี นับว่าเป็นประเทศโชคดีที่ยังสามารถดำรงสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้ ได้อย่างมั่นคง อีกไม่ถึงหนึ่งทศวรรษ เราก็จะเป็นชนชาติที่ดำรงคงเผ่าพันธุ์อันยาวนานถึง 8 ศตวรรษ ยากที่จะมีประเทศชาติใดทำได้เสมอเหมือน

  19. ความโชคดีและความโชคร้ายมักจะมาด้วยกันเสมอ เสมือนหนึ่งร่างกายมนุษย์ส่วนใหญ่ที่ธรรมชาติสร้างมาให้มีทั้งแขนซ้ายขวา  โชคดี ที่ไทยมีสถาบันพระมหากษัตริย์ติดต่อกันมั่นคงยาวนานเกือบจะถึง 800 ปี แต่ประเทศไทยโชคร้ายที่มีการเมืองไม่มั่นคง มีการปฏิวัติรัฐประหาร ยกเลิก และร่างธรรมนูญขึ้นมาใช้ใหม่อยู่เนืองๆ

  20. ไทยมีผู้นำฝ่ายบริหารส่วนหนึ่งไม่มีความสามารถ

  21. ส่วนนายกรัฐมนตรีที่มีความสามารถ ซึ่งแม้แต่นานาอารยประเทศก็ยอมรับ กลับถูกสกัดในออกนอกประเทศด้วย  "ข้อหาส่วนใหญ่" ที่เป็นหนวดเต่าเขากระต่าย ซึ่งพวกเจ้าถ้อยหมอความบางกลุ่มสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นความชอบธรรมในการทำลายคนฉลาดปราดเปรื่อง และเพื่อปูทางสว่างโล่งให้คนของตนได้ขึ้นมาปกครองประเทศเท่านั้น

  22. หากสังคมไทยกลับมาสู่การสมานฉันท์ พ.ศ.2553 จะเป็นศักราชที่คณะเราชาวท่านทั้งหลายมีแต่ความสุข  สุขที่มีพระยุติธรรมธร เปรียบเสมือนบิดรของพวกเราทุกคน เราประชาชนคนไทยควรกลับมาตระหนักว่า เราทั้งหลายมีพ่อแม่พระองค์เดียวกัน

  23.  ตลอด พ.ศ.2553  อย่าให้ใครมาหลอกเราเรื่องหนวดเต่าเขากระต่ายอีก

  24. พ.ศ.2553 เป็นปีที่เราควรนำคนเก่งของจริงทั้งหลายกลับมาทำงานรับใช้ประเทศชาติประชาชน และนำกลับมารับใช้เบื้องพระยุคลบาทเพื่อทำให้ไทยเป็นชาติแข็งแกร่งในสกลจักรวาลไปอีกนานนับพันปี การกระทำของเราในศักราชใหม่นี้จะนำนิรันตรสุข สุขไม่มีที่สิ้นสุด สุขเสมอ สุขตลอดกาล กลับมาให้ประชาชนคนไทยทั้งประเทศ.

  นิติภูมิ นวรัตน์

  สวัสดีปีใหม่ พ.ศ.๒๕๕๓ จากใจ นิติภูมิ นวรัตน์

  เผลอแว็บแป๊บเดียว

  นิติภูมิเขียนคอลัมน์รับใช้ผู้อ่านท่านผู้ เจริญในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครบ 13 ปีแล้วครับ ผมรับใช้ท่านด้านการกระดิกพลิกตัวของสังคมโลก ตั้งแต่ตอนปลายสมัยแห่งสงครามเย็น การจุติกระแสแห่งอิสลาม การสำรวจการค้าการลงทุนในกาฬทวีป ภูมิภาคยุโรปตะวันออก เอเชียกลาง ตลอดทั้งตะวันออกกลาง การอุบัติของการก่อการร้าย สงครามอเมริกา-อัฟกานิสถาน สงครามอเมริกา-อิรัก กระแสจีน-อินเดีย ทุคติที่อุบัติความล่มสลายทางเศรษฐกิจและสังคมของอาร์เจนตินา ฯลฯ

  ยุทธศาสตร์ชีวิตด้านสื่อสารมวลชน 1 ทศวรรษแรกของผม ผมประสงค์รับใช้ สังคมไทยด้วยสื่อ 5 ประเภท คือ 1. สื่อหนังสือพิมพ์ 2. สื่อโทรทัศน์ 3. สื่อวิทยุ 4. สื่อยาตราสัญจาริกปริยายปราศรัย และ 5. สื่ออินเตอร์เน็ตไทยรัฐให้โอกาสผมด้านสื่อหนังสือพิมพ์ บรรณาธิการเมตตาให้ผมเขียนถึง 2 คอลัมน์

  ต่อวัน ทั้งเปิดฟ้าส่องโลกและเปิดฟ้าภาษาโลกสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ให้โอกาสด้านสารคดี มากถึง 2 รายการสถานีวิทยุหลายแห่งให้โอกาสผมด้านสื่อวิทยุ มีรายการทุกวัน

  หน่วยงานของรัฐและเอกชนให้โอกาสนิติภูมิสื่อสารกับผู้ฟังหลายหมื่นคนต่อปี โดยผ่านการออกตระเวนอรรถาธิบายขยายความไปทั่วประเทศ

  ปัจจุบันทุกวันนี้ ประชาชนคนท่องอินเตอร์เน็ตจำนวนหลายพันนับหมื่นคนต่อวันที่เข้าไปชมเว็บไซต์ nitipoom.com ของผม

  นักเขียนกิ๊กก๊อกอย่างนิติภูมิของท่านจึงได้ใช้ช่องทางสื่อทั้ง 5 ประเภท ทำปรัตถจริยากับประชาชนคนไทยไปทุกตรอกซอกมุมทั่วราชอาณาจักรโดยประสงค์

  ศุกร์ 1 มกราคม  2553 ณ บุพพัณหเวลาเป็น ต้นไป นิติภูมิมีมนสิการจะเพิ่มงานการเขียนวรรณกรรมท้องถิ่น และเขียนหนังสือเป็นภาษาอังกฤษ  เพื่อขยายกระจายการรับใช้ไปสู่ผู้คนบนโลกใบนี้ได้จำนวนกว้างขวางขึ้นตามขันธสันดานแห่งตน

  โอกาสศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2553 ผมและครอบครัวขอส่งความสุขและความ ปรารถนาดีมายังผู้อ่านท่านผู้เจริญ ขออำนาจสิ่งศักดิ์และพระบารมีของสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรม ราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ จงคุ้มครองบันดาลให้ผู้อ่านท่านที่เคารพเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ประสบแต่ความสุขสมบูรณ์ พูนผลด้วยสิ่งพึงปรารถนาทุกประการเทอญ.

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563 เวลา 04:19 น.