วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ท่าอากาศยานน่านนคร คุมเข้มความปลอดภัย หลังเกิดระเบิดอินโดนีเซีย

ผอ.ท่าอากาศยานน่านนคร สั่ง จนท.คุมเข้มรักษาความปลอดภัยเพิ่มขึ้น เป็นระดับ 3 หลังเหตุการณ์ระเบิดที่อินโดนีเซีย

น่าน-ท่าอากาศยานน่านนครคุมเข้มรักษาความปลอดภัยเพิ่มขึ้นหลังเหตุการณ์ระเบิดที่อินโดนีเซีย

เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 59 เจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารได้เพิ่มกำลังคุมเข้มรักษาความสงบและความปลอดภัยบริเวณ สนามบินน่านนครมากขึ้น โดยเฉพาะช่วงที่มีผู้โดยสารทั้งขาเข้าและขาออก

โดย นางรุจิราภา หอมจันทร์ ผู้อำนวยการสนามบินน่านนคร กล่าวว่า จากการที่ได้เกิดเหตุการณ์ขึ้นที่ประเทศอินโดนีเซีย สนามบินน่านนคร ได้ปรับมาตรการรักษาความปลอดภัย เป็นระดับ 3 เป็นระดับความเข้มงวดสูงสุด เช่นเดียวกับที่มีเหตุการณ์ครั้งระเบิดที่ประเทศฝรั่งเศส โดยกำชับให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มงวดของการรักษาความปลอดภัยทุกรูปแบบ โดยให้เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตรายเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจกระเป๋าผู้โดยสารทุกใบจากเครื่อง x-ray และสุ่มตรวจค้นด้วยมือของเจ้าหน้าที่

นอกจากนั้น ยังจัดเจ้าหน้าที่ตรวจตราบริเวณอาคารที่พักผู้โดยสาร และบริเวณท่าอากาศยาน 24 ชม. จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตรวจตราผ่านกล้อง CCTV ทั่วทั้งอาคารท่าอากาศยาน เพื่อดูความเคลื่อนไหวโดยรวมตลอดเวลา รวมทั้งได้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารในพื้นที่ เพื่อติดตามควบคุมสถานการณ์ความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะจังหวัดน่านที่มีนักท่องเที่ยวเข้า-ออกจำนวนมาก จึงต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ.

ผอ.ท่าอากาศยานน่านนคร สั่ง จนท.คุมเข้มรักษาความปลอดภัยเพิ่มขึ้น เป็นระดับ 3 หลังเหตุการณ์ระเบิดที่อินโดนีเซีย 15 ม.ค. 2559 12:49 15 ม.ค. 2559 18:42 ไทยรัฐ