วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ร.ร.กรรณสูตสุดเจ๋ง ชิงวิทยาศาสตร์โลก

(ภาพจาก : Google Maps)

เมื่อวันที่ 14 ม.ค. นายประเสริฐ สุนทรเนตร ผอ.โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยจังหวัดสุพรรณบุรี เผยว่า จากการที่โรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดที่มีวิสัยทัศน์และความมุ่งหวังที่จะยกระดับให้เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล OBEC Quality Awards บนพื้นฐานของความเป็นไทย ด้วยการวางกลยุทธ์สร้าง Road Map ให้กับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อวางรากฐานในการพัฒนาหลักสูตรและการสอน ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล ที่ได้มีการปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา จนเกิดผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์ที่แสดงถึงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพในหลายด้าน เป็นผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจ โดยหนึ่งในโครงการที่ประสบความสำเร็จเป็นรูปธรรมชัดเจนได้แก่ “โครงการส่งเสริมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ” ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นายประเสริฐเผยต่อไปว่า โครงการดังกล่าวมี อ.ปิติภูมิ น้ำแก้ว เป็นผู้รับผิดชอบ ด้วยเป้าหมายเพื่อวางรากฐานที่ยั่งยืนของการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ทุกระดับชั้น เพิ่มศักยภาพด้านโครงงานวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนสู่จุดสูงสุด และเพื่อยกระดับหลักสูตรวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ โดยล่าสุดได้รับรางวัลเหรียญทองโครงงานวิทยาศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ระดับประเทศ ส่งผลให้ได้รับการคัดเลือกจากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในโลก รายการ International Substainable World Olympaid (I-SWEEEP) ที่เมืองฮิวส์ตัน รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่จะมีขึ้นเร็วๆนี้.

เมื่อวันที่ 14 ม.ค. นายประเสริฐ สุนทรเนตร ผอ.โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยจังหวัดสุพรรณบุรี เผยว่า จากการที่โรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดที่มีวิสัยทัศน์และความมุ่งหวังที่จะยกระดับให้เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล 15 ม.ค. 2559 09:01 ไทยรัฐ