วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คลังลุ้นซุปเปอร์โฮลดิ้งเข้า คนร.

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า สคร. จะนำเสนอร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ....เพื่อให้คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) หรือซุปเปอร์บอร์ด พิจารณาในวันที่ 18 ม.ค.2559 โดยยืนยันว่า กฎหมายดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นผ่านการนำหลักบรรษัทภิบาลที่ดี หรือ Good Corporate Governance ตามมาตรฐานสากล มาปรับใช้กับรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง รวมทั้งจัดตั้งบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ (ซุปเปอร์โฮลดิ้ง) เพื่อเพิ่มมูลค่าและประสิทธิภาพของรัฐวิสาหกิจ

“การปฏิรูปรัฐวิสาหกิจโดยการจัดทำกฎหมายนี้ จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของรัฐวิสาหกิจเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ อันมีผลเป็นการสร้างความยั่งยืนให้กับระบบเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนในระยะยาว กฎหมายฉบับนี้ จึงไม่ใช่การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ”

นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รมช.คมนาคม กล่าวว่า มติ คนร.ที่ให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในการให้บริการเดินรถและเป็นผู้บริหารจัดการหลัก (พีพีพี) ในโครงการ รถไฟฟ้าสายสีแดงช่วงบางซื่อ-รังสิตนั้น ในการประชุม คนร. วันที่ 18 ม.ค.นี้ กระทรวงคมนาคมจะยืนยันว่ามีความพร้อมเข้ามาบริหารโครงการเอง เนื่องจากโครงสร้างนั้น ร.ฟ.ท.เป็นผู้ลงทุนและใช้เงินกู้จากไจก้า

ส่วนขั้นตอนขณะนี้ในส่วนของสัญญา 3 ที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าเครื่องกลและขบวนรถ ขอปรับกรอบวงเงินจาก 29,000 ล้านบาท เป็น 32,399 ล้านบาท กำลังรอความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะสรุปเสนอขออนุมัติจาก ครม.ภายในเดือน ก.พ.นี้ได้ เพราะหากจะให้ใช้วิธีการพีพีพี เกรงว่าจะเกิดความล่าช้า เนื่องจากรถไฟฟ้าสายสีแดงมีแผนที่จะขยายไปในทิศทางต่างๆ เช่น ด้านเหนือจะขยายถึงสถานีบ้านภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา จากมักกะสันจะขยายไปถึงฉะเชิงเทรา ด้านใต้จะต่อขยายไปนครปฐม ดังนั้น รูปแบบของพีพีพีจะนำมาใช้ในส่วนต่อขยายเหล่านี้.

สคร. จะนำเสนอร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ....เพื่อให้คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) หรือซุปเปอร์บอร์ด พิจารณาในวันที่ 18 ม.ค.2559 โดยยืนยันว่า กฎหมายดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับ 15 ม.ค. 2559 01:47 ไทยรัฐ