วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผวาเช็คเด้ง 1.12 แสนล้านบาท ธปท.สรุปตลอดปี 58 ยอดคนใช้เช็คลดลง

ผู้รายงานข่าวจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ว่า ธปท.ได้เผยแพร่ข้อมูลการเรียกเก็บเงินตามเช็คระหว่างธนาคารล่าสุดพบว่าในช่วงปี 2558 มีปริมาณเช็คทั้งสิ้น 71.04 ล้านฉบับ คิดเป็นมูลค่า 37.44 ล้านล้านบาท ปริมาณและมูลค่าหดตัว 2.3% และ 1.4% เทียบกับปี 2557 ตามลำดับ ขณะเดียวกันเช็คคืนรวมมีทั้งสิ้น 1.13 ล้านฉบับ มูลค่า 222,000 ล้านบาท ทำให้สัดส่วนมูลค่าเช็คคืนรวมต่อเช็คเรียกเก็บรวมเพิ่มขึ้น 0.6% จากปีก่อน และมีเช็คคืนไม่มีเงิน (เช็คเด้ง) ทั้งสิ้น 799,000 ฉบับ คิดเป็นมูลค่า 112,000 ล้านบาท จึงมีสัดส่วนมูลค่าเช็คเด้งต่อเช็คเรียกเก็บรวมเพิ่มขึ้น 0.3% จากปีก่อน

สำหรับข้อมูลเช็คเฉพาะเดือน ธ.ค.2558 พบว่า การหักบัญชีเช็คระหว่างธนาคารทั่วประเทศมีทั้งสิ้น 5.8 ล้านฉบับ คิดเป็นมูลค่า 3.3 ล้านล้านบาท ปริมาณและมูลค่าการใช้เช็คหดตัวลง 8.3% และ 7.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน โดยการใช้เช็คช่วงมูลค่า 50-100 ล้านบาท มีปริมาณและมูลค่าลดลง 11.9% และ 11.7% ขณะที่สัดส่วนมูลค่าเช็คคืนรวมและเช็คเด้งต่อเช็คเรียกเก็บลดลงเพียงเล็กน้อยจาก 0.57% และ 0.30% เหลือ 0.54% และ 0.29% หากแยกการเช็คเรียกเก็บ 3 พื้นที่สำคัญ พบว่า เขตกรุงเทพฯและปริมณฑลมีทั้งสิ้น 4 ล้านฉบับ คิดเป็นมูลค่า 2.88 ล้านล้านบาท ปริมาณและมูลค่าลดลง 7.6% และ 7.5% จากช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนปริมาณเช็คคืนรวมและเช็คเด้งมี 49,800 ฉบับ และ 33,300 ฉบับ คิดเป็นมูลค่า 11,800 ล้านบาท และ 5,870 ล้านบาท โดยสัดส่วนมูลค่าเช็คคืนรวมต่อเช็คเรียกเก็บลดลงจาก 0.43% เหลือ 0.41% ขณะที่สัดส่วนมูลค่าเช็คเด้งต่อเช็คเรียกเก็บคงที่ระดับ 0.20%.

ธปท.ได้เผยแพร่ข้อมูลการเรียกเก็บเงินตามเช็คระหว่างธนาคารล่าสุดพบว่าในช่วงปี 2558 มีปริมาณเช็คทั้งสิ้น 71.04 ล้านฉบับ คิดเป็นมูลค่า 37.44 ล้านล้านบาท ปริมาณและมูลค่าหดตัว 2.3% และ 1.4% เทียบกับปี 2557 ตามลำดับ 15 ม.ค. 2559 01:40 15 ม.ค. 2559 01:41 ไทยรัฐ