วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แบงก์ออมสินตั้งกองทุนอุ้มเอสเอ็มอี

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารได้จัดตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ “SMEs Private Equity Trust Fund” วงเงินรวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอี (SMEs) เพิ่มมากขึ้นให้สามารถมีแหล่งทุนที่ดูแลกิจการและหมุนเวียนได้

โดยกองทุนดังกล่าวมีกลุ่มเป้าหมาย 4 กลุ่ม คือ 1.เอสเอ็มอีระยะเริ่มต้น (Start-up Stage) ที่มีศักยภาพสูง 2.เอสเอ็มอีที่มีศักยภาพในการเติบโต โดยเฉพาะที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจที่มีประโยชน์ต่อการขยายตัวเศรษฐกิจของประเทศ 3.เอสเอ็มอีที่เป็น Supplier ธุรกิจภาครัฐและภาคเอกชนขนาดใหญ่ หรือเป็นสมาชิกของสภาหอการค้าไทย หรือหน่วยงานภาครัฐ และ 4.เอสเอ็มอีที่เป็นกิจการเพื่อสังคม ซึ่งกำหนดนโยบายการลงทุนในเอสเอ็มอีระยะเริ่มต้นที่มีศักยภาพสูงรายละไม่เกิน 10 ล้านบาท ส่วนเอสเอ็มอีขนาดย่อม ขนาดกลาง วงเงินลงทุนรายละไม่เกิน 50 ล้านบาท

“โครงการดังกล่าวจะมีระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี โดยในช่วง 5 ปีแรกจะเป็นการร่วมลงทุนเพื่อขยายกิจการและในช่วง 5 ปีหลังจะเป็นการแบ่งปันผลประโยชน์หรือกำไร โดยธนาคารออมสินจะใช้เครือข่ายของสาขาและลูกค้าของธนาคารที่มีศักยภาพเข้าร่วมโครงการนี้ โดยมีสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ส่งรายชื่อสมาชิกที่ต้องการเข้าร่วมโครงการนี้ด้วย”

นายชาติชายกล่าวว่า โครงการทั้งหมดจะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการไม่เกิน 2 ปี และยังตั้งเป้าวงเงินสินเชื่ออีก 2,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยต่ำให้แก่ลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการนี้ด้วย รวมเป็นวงเงินที่ใช้ในโครงการทั้งหมด 4,000 ล้านบาท ส่วนกรณีที่ลูกค้าขาดทุนหรือปิดกิจการ ธนาคารออมสินจะตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) แต่การดำเนินงานดังกล่าวจะมีความรอบคอบ ตั้งผู้จัดการลงทุนเพื่อขึ้นมาดูแลโดยเฉพาะ.

ธนาคารได้จัดตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ “SMEs Private Equity Trust Fund” วงเงินรวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอี (SMEs) เพิ่มมากขึ้นให้สามารถมีแหล่งทุนที่ดูแลกิจการ 15 ม.ค. 2559 01:35 15 ม.ค. 2559 01:35 ไทยรัฐ