วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พม.เตรียมส่ง "รายงานค้ามนุษย์" สหรัฐฯ ขจัดปัญหา 9 ด้าน-ปิดจุดอ่อนกฎหมาย

ย้ำลุยปราบเครือข่ายขบวนการ

นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยความคืบหน้าการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย (TIP Report) ประจำปี 2558 ที่จะต้องจัดส่งให้สหรัฐอเมริกา ภายในวันที่ 19 ม.ค.นี้ ว่า จัดทำเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างเสนอ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อปรับแก้ก่อนส่งไปยังกระทรวงการต่างประเทศเพื่อนำส่งสหรัฐอเมริกา โดยรายงานมีเนื้อหาแบ่งเป็น 4 บท สาระสำคัญได้นำเสนอถึงเป้าประสงค์ ในการขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ 9 ข้อ รวมถึงข้อริเริ่มของรัฐบาล 11 ข้อ และการรายงานตัวอย่างของมาตรการสำคัญและความสำเร็จตามหลักมาตรฐานสากล 5 P ประกอบด้วย 1. ด้านนโยบายและการนำไปปฏิบัติ ได้แก่ ปิดจุดอ่อนทางกฎหมาย โดยมีการแก้ไข พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 ที่ไม่ได้ให้อำนาจสั่งปิดสถานประกอบกิจการหรือโรงงานหากพบการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ โดยรัฐบาลได้แก้ไขด้วยการเพิ่มอำนาจให้พนักงานเจ้าหน้าที่ในการสั่งปิด/พักใช้สถานประกอบกิจการ โรงงาน และเพิ่มบทลงโทษสูงขึ้น และมีการออกกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ รองรับการจัดตั้งหน่วยงานพิเศษในชั้นอัยการและศาล ส่วนการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้า-หน้าที่รัฐ มีการออกระเบียบป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์

ปลัด พม.กล่าวต่อว่า 2. ด้านการดำเนินคดีและการบังคับใช้กฎหมาย เร่งปราบปรามเครือข่ายขบวนการค้ามนุษย์ มีคดีในชั้นพนักงานสอบสวน 317 คดี พิพากษาลงโทษแล้ว 169 คดี และยึด/อายัดทรัพย์ได้มากกว่า 210 ล้านบาท 3. ด้านการคุ้มครองช่วยเหลือ มีการนำผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เข้ารับการคุ้มครองและปกป้องในหน่วยงาน พม. 471 คน ช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศเป็นหญิงไทย 36 คน และช่วยเหลือลูกเรือประมงจากอินโดนีเซีย 1,398 คน ในจำนวนนี้เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 53 คน 4. ด้านการป้องกัน มีการจัดระเบียบขอทาน ป้องกันการบังคับใช้แรงงาน และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กและผู้หญิง และ 5. ด้านความร่วมมือ มีการจัดประชุมระหว่างประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาการโยกย้ายถิ่นฐานในภาวะไม่ปกติรวมถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนตลอดจนองค์การระหว่างประเทศ สหประชาชาติในการป้องกัน และแก้ปัญหาทุกรูปแบบ.

จัดทำเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างเสนอ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อปรับแก้ก่อนส่งไปยังกระทรวงการต่างประเทศเพื่อนำส่งสหรัฐอเมริกา โดยรายงานมีเนื้อหาแบ่งเป็น4บท สาระสำคัญได้นำเสนอถึงเป้าประสงค์ ในการขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ 15 ม.ค. 2559 00:20 ไทยรัฐ