วันอังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผบ.ทบ. ลงพื้นที่อีสาน ติดตามโครงการ 'แก้มลิง' แก้ปัญหาภัยแล้ง

ผู้บัญชาการทหารบก พร้อมคณะ ลงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ติดตามความก้าวหน้าโครงการแก้มลิง กักเก็บน้ำก่อนไหลลงสู่แม่น้ำโขง คาดจะแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2559 สามารถแก้ปัญหาน้ำท่วม และภัยแล้งซ้ำซากให้แก่ราษฎร...

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 14 ม.ค. 59 ที่บริเวณหนองน้ำสาธารณะบ้านชะโนด ต.ชะโนด อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร พล.อ.ธีรชัย นาควานิช ผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาโครงการแก้มลิง กักเก็บน้ำก่อนไหลลงสู่แม่น้ำระหว่างประเทศ บ้านชะโนด ต.ชะโนด อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมี นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผวจ.มุกดาหาร นายสัมพันธ์ เดือนศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานมุกดาหาร เจ้าหน้าที่ทหาร หน.ส่วนราชการ และผู้นำท้องถิ่น ให้การต้อนรับ


พร้อมได้รายงานความคืบหน้าในการดำเนินโครงการ จากสถานการณ์น้ำในปี 2559 ทำให้ปริมาณน้ำไม่พอเพียงต่อการเกษตร กรมชลประทานจึงจัดทำแผนงานโครงการแก้มลิงในลำห้วยชะโนด พื้นที่ อ.หว้านใหญ่ ก่อนจะไหลลงสู่ลำน้ำโขง เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

โดยที่จังหวัดมุกดาหารมีการดำเนินการรวม 8 แห่ง วงเงินงบประมาณ 600,500,000 บาท ทหารช่างได้เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 มีความก้าวหน้าไปแล้วกว่า 70% ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จและส่งมอบในเดือนมีนาคม 2559 หากแล้วเสร็จจะทำให้ห้วยชะโนด สามารถกักเก็บน้ำเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 3,500,000 ลูกบาศก์เมตร กระจายน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตรได้ 116,600 ไร่ ประชาชนได้รับประโยชน์ 1,960 ครัวเรือน


นอกจากจะแก้ปัญหาภัยแล้งแล้ว ยังช่วยบรรเทาปัญหาน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือน และพื้นที่เกษตรกรรมทั้งสองฝั่งลำห้วยชะโนดในช่วงฤดูน้ำหลาก คันแก้มลิงยังเป็นเส้นทางสัญจรเข้าสู่ไร่นา และขนย้ายผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งเป็นแหล่งทางการประมงของชาวบ้าน ที่สำคัญสามารถใช้เป็นแหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปา ทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น และมั่นคงอย่างยั่งยืน

นอกจากนั้น ได้พบปะพูดคุยกับชาวบ้านและผู้นำชุมชน พร้อมกับแจกผ้าห่มกันหนาวให้ก่อนเดินทางกลับเมื่อเวลา 11.30 น.


ผู้บัญชาการทหารบก พร้อมคณะ ลงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ติดตามความก้าวหน้าโครงการแก้มลิง กักเก็บน้ำก่อนไหลลงสู่แม่น้ำโขง คาดจะแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2559 สามารถแก้ปัญหาน้ำท่วม และภัยแล้งซ้ำซากให้แก่ราษฎร... 14 ม.ค. 2559 20:27 ไทยรัฐ