วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ศปมผ.รุดตรวจเยี่ยมแรงงานเขมร รง.แปรรูปไก่โคราช ยันได้มาตรฐานสากล

ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ขึ้นบกรุดตรวจสอบ ตรวจเยี่ยมแรงงานเขมร โรงงาน ซีพีเอฟ โคราช ยันได้มาตรฐานสากล โต้ต่างประเทศเป็นเรื่องที่ไม่จริงทั้งหมด

ที่นครราชสีมา เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 14 ม.ค.59 ที่โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ครบวงจรโคราช บ้านโนนเพชร ต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา นายอภิชาติ แก้วกิ่ง รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) รองกรรมการผู้จัดการธุรกิจโรงงานแปรรูปไก่ นครราชสีมา ซีพีเอฟ ในฐานะผู้บริหารโรงงานฯ พร้อมนายสัตวแพทย์พยุงศักดิ์ สมยานนทนากุล รองกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจอาหารแปรรูปครบวงจร ซีพีเอฟ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ปีก ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.)


นำโดย นาวาโทนฤทธิ์ พิชิตชโลธร หัวหน้าแผนกประชาสนเท่ห์กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ในโอกาสเดินทางเข้าตรวจเยี่ยมโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ครบวงจร ที่ จ.นครราชสีมา พร้อมกับชมกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเลี้ยงแม่พันธุ์ การฟักไข่ การให้อาหาร การชำแหละ และการแปรรูป รวมทั้งตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่ต่างๆ ของแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาที่หอพัก ซึ่งทาง ซีพีเอฟ จัดให้ โดยมีแรงงานกัมพูชากว่า 20 คน คอยต้อนรับ โดยเป็นการบูรณาการ จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการดูแล

ทั้งนี้ โรงงานแห่งนี้มีแรงงานต่างด้าวกัมพูชา ทั้งหญิง-ชาย รวมจำนวน 2,300 คน ทุกคนได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรมเทียบเท่าแรงงานคนไทยทุกประการ เช่น การรับค่าจ้าง ค่าทักษะฝีมือแรงงาน การปรับค่าจ้างประจำปี รวมถึงสวัสดิการที่เป็นไปตามกฎหมาย เช่น ประกันสังคม ค่ารักษาพยาบาล ประกันอุบัติเหตุ การลาพักร้อน การรับค่าจ้างล่วงเวลาตามที่กฎหมายกำหนด สามารถทำงานล่วงเวลาได้ไม่เกิน 12 ชม. ต่อสัปดาห์ ตามหลักกฎหมายสากล รวมถึงได้รับการปรับตำแหน่ง และเงินเดือนตามผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น ทำให้บริษัทได้ดูแล และยกระดับฝีมือช่างแรงงานต่างด้าวได้อย่างเต็มที่ มีจัดที่พักและรถรับส่งระหว่างที่พักและโรงงานทุกวัน มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานไทย–กัมพูชา และมีเจ้าหน้าที่ประสานงานที่พูดไทยได้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แรงงานต่างด้าวของบริษัท ทำงานและดำรงชีวิตอย่างมีความสุข


นายอภิชาติ กล่าวถึง เรื่องสัดส่วนอาหารที่เลี้ยงไก่ที่จะเกี่ยวข้องกับ ศปมผ. ที่เป็นอาหารทะเล ว่า สำหรับอาหารที่เราเอามาเลี้ยงไก่ไม่ได้มาจากสัตว์น้ำ หรือประมง แต่เป็นอาหารที่ปลูกเป็นข้าวโพด ถั่วเหลือง ตามสัดส่วน และเราสามารถสอบย้อนกลับไปหาแหล่งปลูกทั้งไปทั้งกลับได้ 100% ไม่ว่า จะเป็นด้านวัตถุดิบของอาหารที่นำมาผลิตเป็นอาหารที่มีคุณภาพเพื่อเลี้ยงไก่ให้เรา รวมทั้งการดูแลสิ่งแวดล้อม โดยไร่ที่ปลูกข้าวโพด หรือไร่ที่ทำวัตถุดิบอาหารให้เราต้องไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม รวมทั้งต้องสอบย้อนกลับคนที่มาเกี่ยวข้องกับวัตถุดิบที่มาผลิตเป็นอาหารสัตว์ การใช้แรงงานต้องให้ถูกกฎหมายและตามมนุษยชน ส่วนนโยบายดูแลแรงงานต่างด้าวภาพรวมของ ซีพีเอฟ เราใช้ยุทธศาสตร์ 3 พี

ประกอบด้วย พี.1 นโยบาย ที่จะกำหนดมาจากผู้บริหารระดับสูงให้ใช้ทั้งองค์กรของ ซีพีเอฟ ต้องเป็นนโยบายที่ถูกต้องตามกฎหมายมาตรฐานสากล พี.2 การปฏิบัติ เกี่ยวกับการสรรหาแรงงาน การพัฒนาและการดูแลเขา และสิ่งสำคัญคือระบบสอบย้อนกลับ ที่เราต้องสามารถสอบย้อนกลับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรา ซึ่งต้องใช้แรงงานที่ถูกต้อง ถูกกฎหมาย และไม่ได้ใช้แรงงานที่ไม่ยุติธรรม และ พี.3 การให้ความร่วมมือ ประกอบด้วยการบูรณาการทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานราชการ องค์กรที่เกี่ยวข้องและลูกค้า ส่วนสวัสดิการให้กับแรงงานต่างด้าวและความสร้างความเชื่อมั่นภาพลักษณ์ให้ต่างชาตินั้น การจ้างงานเราจ้างแบบโดยตรง คือ เป็นพนักงานของบริษัทโดยตรง จ้างผ่าน เอ็มโอยู เป็นข้อตกลงระหว่างประเทศ ส่วนค่าแรงเป็นไปตามกฎหมายแรงงานขั้นต่ำ 300 บาท, โอที 1.5 เท่า, สวัสดิการตามกฎหมายแรงงาน, ค่ารักษาพยาบาลตามระเบียบของบริษัท เช่น ค่ารักษาพยาบาล 50,000 บาทต่อปี และมีหอพัก เป็นต้น ส่วนความเชื่อมั่นคงวัดผลงานที่ผ่านมา โดยเฉพาะที่โคราช เราได้รับ มรท.ชั้นสูงสุด และรางวัลระดับโลกดัชนีดาวว์โจนส์ หรือ DJSI 


ด้าน น.อ.นฤทธิ์ กล่าวว่า ศปมผ. ที่มาเยี่ยมชม วัตถุประสงค์คือ เรามาดูเรื่องการดูแลความเป็นอยู่ของแรงงานต่างด้าว โดยมีกรมสวัสดิการแรงงานมาเป็นคณะร่วมตรวจด้วย เราดูความเป็นอยู่อย่างที่เห็น ไม่ว่าแรงงานไทย หรือต่างด้าวก็ให้ความยุติรรมทั้งหมด เรื่องบ้านพักที่พักต่างๆ สวัสดิการ ดูแล้วมีความเป็นอยู่ที่ดี ได้เห็นทุกคนมีความยิ้มแย้ม ทราบว่า ทุกคนมีเงินเก็บส่งไปถึงบ้านที่ประเทศกัมพูชาได้ ซื้อที่อยู่ที่อาศัยให้คนที่บ้านได้ แสดงว่าการดูแลถือว่าเป็นเลิศมาก ตนอยากเรียนว่า เรื่องแรงงานที่ออกข่าวของทางต่างประเทศมันเป็นเรื่องที่ไม่จริงทั้งหมด อย่างที่ทุกคนที่มาจะเห็นว่า จริงๆ แล้วทุกบริษัทที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารสัตว์ ไม่ว่าอาหารสัตว์ปกติ หรืออาหารสัตว์ทะเล หรือสัตว์น้ำ เขามีมาตรฐานในการตรวจสอบย้อนกลับในเรื่องของทุกอย่างที่ผิดกฎหมาย ถ้าเป็นของผิดกฎหมายจะไม่รับ และที่สำคัญปัจจุบันเรื่องแรงงาน จริงๆ แล้วบริษัทมีมาตรฐานในการดูแลอยู่แล้ว

ในส่วน ศปมผ. เรื่องปัญหาแรงงานต่างๆ เราดูตั้งแต่ภาคประมง แก้ไขมาทุกจุดผ่านพ้นไปด้วยดี ตอนนี้ที่ขึ้นมาดูบนบก เพราะว่ามีประเด็นกระแสตรงนี้ ในส่วนของทางอเมริกาก็ดี หรือสหภาพยุโรปก็ดี ที่มีคำแนะนำมา เราก็มาตรวจสอบ ที่สำคัญเรามีชุดปฏิบัติการพิเศษที่ไปปราบปรามเรื่องแรงงานการค้ามนุษย์ หรือการผิดกฎหมาย เราทำร่วมกับทุกหน่วยงาน สิ่งเหล่านี้เป็นการบูรณาการร่วมกันทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อจะลดปัญหาตรงนี้ออกไป แล้วเดินทางในเรื่องพัฒนาประเทศด้วยกัน และรักษาภาพลักษณ์ของประเทศ และในวันพรุ่งนี้ ศปมผ.เองได้เชิญหน่วยงานภาคเอกชนร่วมกันทำ เอ็มโอยู จะไม่รับสินค้าหรือสิ่งต่างๆ ที่ผิดกฎหมาย ไม่ว่าเรื่องประมงผิดกฎหมายหรือเรื่องแรงงานผิดกฎหมายก็ดี เราจะมีการประกาศว่าจะไม่รับสิ่งเหล่านี้ และจะต้องเป็นสินค้าที่ถูกกฎหมายถึงจะมาผลิตแล้วนำส่งออกนอกไป เพื่อรักษามาตรฐานตรงนี้ให้เป็นมาตรฐานสากล 

ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ขึ้นบกรุดตรวจสอบ ตรวจเยี่ยมแรงงานเขมร โรงงาน ซีพีเอฟ โคราช ยันได้มาตรฐานสากล โต้ต่างประเทศเป็นเรื่องที่ไม่จริงทั้งหมด 14 ม.ค. 2559 20:03 ไทยรัฐ