วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทพ.กฤษฎา อดีต ผจก. สสส. คว้าเก้าอี้ ผอ.ไทยพีบีเอส ตามคาด

กรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ส.ส.ท.(สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส) เลือก "กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์" เป็นผู้อำนวยการ ส.ส.ท. คนใหม่

วันที่ 14 ม.ค. 59 คณะกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ได้ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการ ส.ส.ท. รอบสุดท้าย จำนวน 5 คน ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2559 และมีมติ 2 ใน 3 ให้ นายกฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ เป็นผู้อำนวยการ ส.ส.ท. คนใหม่ โดยจะเชิญผู้ได้รับคัดเลือกมาเจรจาตกลงรายละเอียดของสัญญาจ้าง ก่อนการทำสัญญาจ้างซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้าย จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

รองศาสตราจารย์ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ ประธานกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. 14 มกราคม 2559

กรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ส.ส.ท.(สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส) เลือก "กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์" เป็นผู้อำนวยการ ส.ส.ท. คนใหม่ 14 ม.ค. 2559 18:20 ไทยรัฐ