วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รมว.ยธ. ลุยจัดโซนนิ่งร้านเหล้า-ปราบเด็กแว้น

"ไพบูลย์ คุ้มฉายา" รมว.ยุติธรรม ตามจี้การจัดระเบียบร้านเหล้าใกล้มหาวิทยาลัย-การแก้ปัญหาเด็กแว้นผิดกฎหมาย เผย ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตั้งข้อกำหนดเสนอที่ประชุมอีกครั้ง...

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 14 มกราคม ที่กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รมว.ยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการประสานกำกับติดตามผลการดำเนินงาน ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558 (ศอ.กต.) ครั้งที่ 1/2559 เพื่อติดตามการแก้ปัญหาเด็กแว้น สถานบริการที่กระทำผิดกฎหมาย โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม เช่น นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัด ยธ. นายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กองทัพบก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) กรมการปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรมกิจการเด็กและเยาวชน และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พล.อ.ไพบูลย์ กล่าวภายหลังการประชุมว่า เนื่องจากวันที่ 22 มกราคมนี้ จะครบกำหนดตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ต้องดำเนินการในแต่ละเรื่อง ดังต่อไปนี้ 1. นิยามคำว่าใกล้สถานศึกษา ซึ่งเรามอบให้กรมสรรพสามิตเป็นผู้กำหนดสถานบริการ สถานที่ขายสุราใกล้สถานศึกษา โดยสรุปว่า ในวันนี้ได้กำหนดออกมาเป็นแผนที่ใกล้สถานศึกษาเรียบร้อยแล้ว 3 เขตพื้นที่การศึกษา คือ อุดมศึกษา อาชีวศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งเราจะเสนอ ครม.ให้รับทราบ เพื่อจะได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้ประชาชนได้ทราบ ส่วนร้านเหล้าที่อยู่ในเขตประถมศึกษาและอนุบาลจะเร่งรัดต่อไป ที่ประชุมเห็นว่าสถานบริการที่ใกล้โรงเรียนอนุบาลไม่ค่อยเป็นปัญหา ดังนั้นจะขอ ครม.อนุมัติผ่อนผันต่อไป

"การกำหนดโซนนิ่งดังกล่าว จะใช้สำหรับผู้ประกอบการร้านใหม่เท่านั้น ร้านเก่าจะไม่ได้รับผลกระทบ แต่ร้านจะต้องไม่ทำสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย ไม่เช่นนั้นก็จะมีโทษไม่ให้ประกอบกิจการ 5 ปี รวมถึงสั่งปิดถาวร"

ส่วนกรณีที่เยาวชนรวมตัวแข่งรถในทางสาธารณะ เราไม่สามารถยับยั้งได้ทุกพื้นที่ จึงให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติช่วยเฝ้าระวัง โดยพิจารณากำหนดจากเหตุเป็นพื้นที่อันตรายที่เกิดเหตุบ่อยๆ และซ้ำๆ มีขนาดใหญ่ ซึ่งกำหนดพื้นที่ได้ 9 จังหวัดในภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพฯ ทั้งนี้จะให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตั้งข้อกำหนดมาเสนอที่ประชุมอีกครั้ง" พล.อ.ไพบูลย์ กล่าว

"ไพบูลย์ คุ้มฉายา" รมว.ยุติธรรม ตามจี้การจัดระเบียบร้านเหล้าใกล้มหาวิทยาลัย-การแก้ปัญหาเด็กแว้นผิดกฎหมาย เผย ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตั้งข้อกำหนดเสนอที่ประชุมอีกครั้ง... 14 ม.ค. 2559 18:15 ไทยรัฐ