วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เปิดเบื้องหลัง มติมส. เสนอ ‘สมเด็จช่วง’ รูปเดียว เป็นสังฆราช

เลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาฯ เตือนรัฐบาลดองเรื่องตั้งพระสังฆราช สงฆ์ทั่วประเทศนัดรวมตัวกันแน่ เผยเบื้องหลังวาระ มส. 5 ม.ค. สมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศเป็นผู้เสนอชื่อ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เพียงรูปเดียวก่อนมีมติเอกฉันท์...

เมื่อวันที่ 14 ม.ค.59 นายพนม ศรศิลป์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า สำนักงานพระพุทธศาสนาฯ ได้ส่งมติมหาเถรสมาคมเรื่องการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เสนอไปยังนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาฯแล้ว ซึ่งเป็นการดำเนินการตามกระบวนการของกฎหมาย ตามมาตรา 7 ใน พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติม 2535

ขณะที่นายชยพล พงษ์สีดา รอง ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามกรณีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20 กล่าวว่า หลังจากนี้ คณะกรรมการฯ จะติดตามความคืบหน้าการเสนอเรื่องสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชจากรัฐบาลเป็นระยะๆ รวมถึงจะต้องตอบข้อซักถามของรัฐบาลในประเด็นต่างๆ ซึ่งขณะนี้ทราบว่า นายสุวพันธุ์ จะหารือกับสำนักงานพระพุทธศาสนาฯ ในวันที่ 18 ม.ค.นี้ ใน 2-3 ประเด็น เกี่ยวกับข้อกฎหมาย ข้อเท็จจริง รวมถึงประเพณีปฏิบัติที่ผ่านมา รวมทั้งกรณีข้อท้วงติงของกลุ่มผู้คัดค้าน

ด้านพระเมธีธรรมาจารย์ เลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า กรณีที่มีผู้เรียกร้องให้รัฐบาลตีความขั้นตอนการเสนอรายชื่อสมเด็จพระราชาคณะ เพื่อทูลเกล้าฯ สถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชนั้น เป็นกระบวนการเพื่อสร้างเรื่องให้เกิดเงื่อนไข กวนน้ำให้ขุ่น เพื่อต้องการให้กระบวนการในการนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายต้องล่าช้า ทั้งที่ขั้นตอนต่างๆ ที่ทางมส. ดำเนินการนั้น เป็นการดำเนินการตามขั้นตอนเดียวกับเมื่อครั้งที่มีการเสนอรายชื่อสมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศวิหาร ขึ้นทูลเกล้าฯ สถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

"ขณะนี้ชัดเจนแล้วว่าทาง พศ.ได้เสนอรายชื่อสมเด็จพระราชาคณะ ตามมติ มส.เมื่อวันที่ 5 ม.ค. ไปยังรัฐบาลแล้ว และหากพบว่ารัฐบาลมีการดองเรื่อง พระสงฆ์ทั่วประเทศก็พร้อมที่จะนัดรวมตัวกันแสดงสังฆามติ ให้รัฐบาลได้เห็น ซึ่งขณะนี้มีกระแสตอบรับจากพระสงฆ์จำนวนมาก เหมือนกับเมื่อครั้งที่จะนัดรวมตัวกันเพื่อแสดงความไม่เห็นด้วยกับแนวทางของคณะกรรมการปฏิรูปแนวทางและมาตรการปกป้องพิทักษ์กิจการพระพุทธศาสนา สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ที่มีนายไพบูลย์ นิติตะวัน เป็นประธาน" พระเมธีธรรมาจารย์ กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับมติมหาเถรสมาคม วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 5 ม.ค.59 ในการพิจารณาเสนอรายชื่อสมเด็จพระราชาคณะ เพื่อทูลเกล้าฯ สถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช ที่ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ส่งเรื่องไปยังรัฐบาลแล้วนั้น ในการประชุมวันดังกล่าวมีกรรมการมหาเถรสมาคมเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 17 รูป โดยมี 3 รูป ไม่ได้เข้าร่วมประชุม คือ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เนื่องจากถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ วัดสัมพันธวงศาราม เนื่องจากอาพาธ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ วัดสุทัศนเทพวราราม เนื่องจากอาพาธ ซึ่งในระหว่างการประชุม สมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นผู้เสนอรายชื่อสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เพียงรูปเดียว และที่ประชุมก็มีมติเป็นเอกฉันท์.

เลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาฯ เตือนรัฐบาลดองเรื่องตั้งสังฆราช สงฆ์ทั่วประเทศนัดรวมตัวกันแน่ เผยเบื้องหลังวาระมส. 5 ม.ค. สมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศเป็นผู้เสนอชื่อ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เพียงรูปเดียวก่อนมีมติเอกฉันท์ 14 ม.ค. 2559 17:24 ไทยรัฐ