วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แท็กซี่แชมป์ทำผิดระเบียบขนส่ง ปฏิเสธผู้โดยสาร-รถตู้ขับเร็วเกินกำหนด

จัดระเบียบรถสาธารณะ ธ.ค. 58 รถสาธารณะกระทำความผิดรวม 1,640 ราย รถแท็กซี่สูงสุด 1,001 ราย ส่วนใหญ่ปฏิเสธรับผู้โดยสาร ขณะรถตู้ใช้ความเร็วเกินกำหนด กรมขนส่ง นำตัวอบรมจิตสำนึก บันทึกประวัติ เร่งกวดขันเข้มข้นจริงจังทั่วกรุง

เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 59 นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยถึงผลการจัดระเบียบรถสาธารณะทุกประเภทด้วยการตรวจเข้ม เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยตามนโยบายของรัฐบาล เฉพาะเดือน ธ.ค. 58 พบการกระทำความผิดรวม 1,640 ราย เป็นรถแท็กซี่สูงสุด จำนวน 1,001 ราย ความผิดส่วนใหญ่ ได้แก่ การปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร จำนวน 294 ราย การไม่นำรถเข้าตรวจสภาพภายในกำหนด จำนวน 271 ราย ใช้รถไม่จดทะเบียนหรือไม่ชำระภาษี จำนวน 168 ราย ขับรถไม่แสดงใบอนุญาต หรือสำเนาคู่มือรถ จำนวน 99 ราย เป็นต้น

ส่วนรถตู้โดยสารสาธารณะพบกระทำความผิดจำนวน 449 ราย ความผิดส่วนใหญ่ ได้แก่ ใช้ความเร็วเกินที่กฎหมายกำหนด จำนวน 128 ราย อุปกรณ์ส่วนควบไม่ถูกต้อง จำนวน 87 ราย ไม่พกใบอนุญาต และแต่งกายไม่ถูกต้องตามระเบียบที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด จำนวน 50 ราย นำรถออกนอกเส้นทางโดยไม่ได้รับอนุญาต จำนวน 39 ราย เป็นต้น

ขณะที่รถจักรยานยนต์สาธารณะ กระทำความผิดรวม 190 ราย ความผิดส่วนใหญ่ ได้แก่ การฝ่าฝืนใช้รถจักรยานยนต์ป้ายดำ จำนวน 154 ราย แต่งกายไม่ถูกต้องตามที่กำหนด จำนวน 25 ราย ใช้รถไม่ชำระภาษีประจำปี จำนวน 5 ราย นอกนั้นเป็นความผิดอื่นๆ

นายสนิท กล่าวเพิ่มเติมว่า จากจำนวนรถแท็กซี่ที่มีพฤติกรรมปฏิเสธผู้โดยสาร พบว่าเกือบทั้งหมดเป็นรถแท็กซี่ที่ให้บริการบริเวณราชประสงค์ จำนวน 277 ราย และพบการปฏิเสธผู้โดยสารซ้ำซาก ซึ่งได้พิจารณาพักใช้ใบอนุญาตขับรถทันที 4 ราย และเพิกถอนใบอนุญาตขับรถทันทีอีก 2 ราย นอกนั้นเปรียบเทียบปรับ ส่งตัวเข้ารับการอบรมสร้างจิตสำนึกการให้บริการที่ดี พร้อมบันทึกประวัติการกระทำผิดไว้ที่ศูนย์ข้อมูลประวัติผู้ขับรถสาธารณะ เพื่อติดตามและตรวจสอบพฤติกรรมการให้บริการต่อไป

ที่ผ่านมา กรมการขนส่งทางบก ดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ผู้ขับรถโดยสารสาธารณะตระหนักถึงการให้บริการที่มีคุณภาพ และประชาสัมพันธ์การบังคับใช้กฎหมายในส่วนของกรมการขนส่งทางบก ควบคู่กับการกวดขันจับกุมอย่างเข้มข้นจริงจังในทุกพื้นที่ทั่วกรุงเทพมหานครมาโดยตลอด และเพื่อให้การให้บริการของรถโดยสารสาธารณะมีคุณภาพอย่างยั่งยืน กรมการขนส่งทางบก จะพิจารณาบังคับใช้มาตรการกฎหมาย และกำหนดบทลงโทษที่เข้มข้นขึ้นทั้งผู้ขับรถและผู้ประกอบการ โดยมาตรการพักใช้เพิกถอนใบอนุญาตขับรถ ยังคงเป็นมาตรการหลักในการควบคุมพฤติกรรมผู้ขับรถ รวมถึงการอบรมสร้างจิตสำนึกการให้บริการที่ดี การบันทึกประวัติการกระทำความผิดสำหรับการตรวจสอบ ซึ่งหากตรวจสอบแล้วพบว่า รถในสังกัดของผู้ประกอบการรายใดมีสถิติการกระทำฝ่าฝืนกฎหมายสูง หรือผิดซ้ำซากบ่อยครั้ง กรมการขนส่งทางบก จะพิจารณาลงโทษผู้ประกอบการ อาจไม่ให้เพิ่มจำนวนรถ หรือถอนรถออกจากการประกอบการ เพื่อให้การจัดระเบียบการบริการรถแท็กซี่สัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรม.

จัดระเบียบรถสาธารณะ ธ.ค. 58 รถสาธารณะกระทำความผิดรวม 1,640 ราย รถแท็กซี่สูงสุด 1,001 ราย ส่วนใหญ่ปฏิเสธรับผู้โดยสาร ขณะรถตู้ใช้ความเร็วเกินกำหนด กรมขนส่ง นำตัวอบรมจิตสำนึก บันทึกประวัติ เร่งกวดขันเข้มข้นจริงจังทั่วกรุง 14 ม.ค. 2559 12:23 ไทยรัฐ