วันอังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชาวบ้านตากแดดร้อง คสช.ช่วยหาที่ดินทำกิน

เช้าวันที่ 13 ม.ค. นายอัมพร ขันทวีชัย หัวหน้าศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว เผยว่า ได้รับการร้องเรียนจากนายเวท แต้มเขียน ตัวแทนชาวบ้านตากแดด ว่าชาวบ้านตากแดดได้รับความเดือดร้อนกรณีชลประทาน จ.สระแก้ว ยึดที่นาและสวนไปก่อสร้างอ่างน้ำห้วยยาง มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2509 ต่อมากรมป่าไม้ยกที่ดินพื้นที่ป่าโคกสูง 60,750 ไร่ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก.มีผลในวันที่ 3 ต.ค.2521 ชลประทานเอาที่ดินไป ต้องหาพื้นที่รองรับให้ชาวบ้าน ชลประทานละเมิดสิทธิของชาวบ้าน จึงร้องเรียน ร้องทุกข์มายังอธิบดีกรมชลประทาน ให้การช่วยเหลือขอที่ดินทำกินคนละ 15 ไร่ หรือเป็นเงินเยียวยา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

ด้านนายจำนงค์ ชุมนุมชาติ ตัวแทนชาวบ้าน เผยว่า ชลประทานจังหวัดสระแก้วก่อสร้างอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ ส.ป.ก. เช่นที่ อ่างห้วยยาง ก่อสร้างเมื่อปี 2529 อ่างห้วยตะเคียน ก่อสร้างปี 2524 อ่างโคกตาด้วง ก่อสร้างปี 2541 อ่างส้มป่อย ก่อสร้างปี 2521 พร้อมออกโฉนด น.ส.3 ให้ชาวบ้าน อ่างรัตนโกสินทร์ ก่อสร้างปี 2529 และอ่างทับทิมสยาม 03 ก่อสร้างปี 2529 ส.ป.ก.สระแก้วได้รับที่ดินจากป่าไม้ตาพระยา 50,000 ไร่ เมื่อวันที่ 2 ต.ค.2521 ได้รับที่ดินจากป่าโคกสูง 60,750 ไร่ โดยมีผลตั้งแต่ 3 ต.ค.2521 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา คุมพื้นที่ ต.หนองหมากฝ้าย ต.ช่องกุ่ม ต.แชร์ออ อ.วัฒนานคร และพื้นที่ ต.โคคลาน ต.ทัพราช ต.ตาพระยา ต.ทัพไทย อ.ตาพระยา ต. หนองแวง ต.โคกสูง ต.โนนหมากมุ่น บางส่วนของ อ.โคกสูง ซึ่งหน่วยงานภาครัฐสร้างความเดือดร้อนเสียหายให้ชาวบ้าน ไม่ได้รับการดูแลจากกรมชลประทานแต่อย่างใด ขอให้ช่วยจัดหาที่ดินทำกินให้ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างอ่างเก็บน้ำดังกล่าวด้วย.

ช้าวันที่ 13 ม.ค. นายอัมพร ขันทวีชัย หัวหน้าศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว เผยว่า ได้รับการร้องเรียนจากนายเวท แต้มเขียน ตัวแทนชาวบ้านตากแดด ว่าชาวบ้านตากแดดได้รับความเดือดร้อนกรณีชลประทาน จ.สระแก้ว 14 ม.ค. 2559 08:03 ไทยรัฐ