บริการข่าวไทยรัฐ

ไทยตอนบนอุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อย อีสานมีโอกาสเกิดฝนตก

ไทยตอนบนอุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ยอดดอยยังหนาวจัด ส่วนอีสานตอนล่าง ภาคกลางตอนล่าง และภาคตะวันออก ยังคงมีฝนเกิดขึ้นได้บางแห่ง ...

วันที่ 14 มกราคม เริ่มต้นเช้านี้กับการตรวจสอบสภาพอากาศ ในแต่ละภาคของไทยกันก่อน 

ภาคเหนือ มีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในบางพื้นที่ ทางตอนบนของภาคอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 12 องศาเซลเซียส ส่วนตอนล่างของภาคอากาศเย็น อุณหภูมิต่ำสุด 17 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า โดยมีฝนบางแห่ง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณตอนล่างของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 19 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33 องศาเซลเซียส

ภาคกลาง อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า โดยมีฝนบางแห่ง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณตอนล่างของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออก อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า โดยมีฝนเป็นแห่งๆ ร้อยละ 20 ของพื้นที่ ส่วนมากตามบริเวณชายฝั่ง อุณหภูมิต่ำสุด 24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33 องศาเซลเซียส ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งอ่าวไทย) มีเมฆบางส่วน กับมีฝนบางแห่ง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 องศาเซลเซียส ตั้งแต่จังหวัดชุมพรขึ้นมา ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไป ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งอันดามัน) มีเมฆบางส่วน กับมีฝนบางแห่ง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34 องศาเซลเซียส ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีหมอกบางในตอนเช้า กับมีฝนเป็นแห่งๆ ร้อยละ 20 ของพื้นที่ โดยช่วงเวลาที่มีโอกาสเกิดฝนจะอยู่ในช่วงสายถึงเที่ยง อุณหภูมิต่ำสุด 24 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 35 องศาเซลเซียส

ที่สภาพอากาศวันนี้เป็นแบบนี้ ก็เนื่องจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน และทะเลจีนใต้ มีกำลังอ่อนลง ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อย กับมีหมอกในตอนเช้า แต่ภาพรวมแล้วบริเวณทางตอนบนก็ยังคงมีอากาศเย็นโดยทั่วไป

ถ้าหากดูการเปรียบเทียบอุณหภูมิวันนี้กับช่วงเช้าวันต่อๆไปพบว่า บริเวณพื้นที่ที่มีอากาศหนาว ซึ่งแสดงด้วยสัญลักษณ์สีน้ำเงิน ค่อยเลื่อนหายไปจากเมืองไทย ในขณะที่พื้นที่สีเหลือง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีอากาศอุ่นๆ ขยายตัวเป็นวงกว้างมากขึ้น ในบริเวณทางตอนกลางของประเทศ สำหรับอุณหภูมิต่ำสุดในวันนี้คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 12 - 15 องศาเซลเซียส บริเวณภาคเหนือตอนบน สำหรับบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 5-12 องศาเซลเซียส ส่วนภาคอีสานจะอยู่ที่ประมาณ 19 -20 องศาเซลเซียส สำหรับบริเวณยอดภูอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 10-14 องศาเซลเซียส ขณะที่อุณหภูมิสูงสุดวันนี้จะอยู่บริเวณภาคกลางตอนล่าง อยู่ที่ 34 - 35 องศาเซลเซียส

สำหรับลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนล่าง และภาคตะวันออก ทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนเกิดขึ้นได้บางแห่งในระยะนี้

ในขณะที่ภาพถ่ายดาวเทียม ยังคงแสดงกลุ่มเมฆที่ก่อนตัวเป็นทางยาวเคลื่อนที่พาดผ่านตอนบนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกลุ่มเมฆเหล่านนี้เองสามารถที่จะกลายเป็นกลุ่มเมฆฝนได้ถ้าหากความชื้นเพียงพอ โดยภาคเหนือ ตอนนี้มีเมฆเป็นส่วนมาก ส่วนใหญ่เป็นเมฆชั้นกลาง ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเมฆเป็นส่วนมากเช่นกัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเมฆชั้นกลางและชั้นสูง พบกลุ่มเมฆฝนฟ้าคะนอง บริเวณจังหวัดอุดรธานี ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ภาคกลาง ภาคตะวันออก มีเมฆเป็นบางส่วน ส่วนใหญ่เป็นเมฆชั้นกลางและชั้นสูง ทางตอนบนของภาค ยังไม่พบกลุ่มเมฆฝน และภาคใต้ มีเมฆเป็นบางส่วน ส่วนใหญ่เป็นเมฆชั้นกลางและชั้นสูงทางตอนล่างของภาค และมีเมฆฝนฟ้าคะนอง ตรวจพบกลุ่มฝนบางพื้นที่ส่วนใหญ่ตั้งแต่ตอนกลางจนถึงตอนล่างของภาค และฝั่งอ่าวไทย

ส่วนการคาดการณ์ลักษณะการตกของฝนในวันนี้ คาดว่าจะมีโอกาสเกิดฝนในพื้นที่ภาคอีสานเป็นส่วนมาก โดยเริ่มตกตั้งแต่ในช่วงเช้าถึงสาย ส่วนมากบริเวณตอนบนของภาค และในช่วงสายจะเริ่มพบการก่อตัวของกลุ่มฝนเพิ่มขึ้นในบริเวณตามแนวชายฝั่งภาคตะวันออก หลังจากนั้นช่วงเที่ยงกลุ่มฝนเริ่มเคลื่อนเข้าปกคลุมในบริเวณภาคกลางตอนล่าง โดยเป็นกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง ตกแบบมาไวไปไว ช่วงบ่ายกลุ่มฝนทั่วประเทศจะลดลง พบตกเล็กน้อยบริเวณภาคเหนือตอนบนเท่านั้น.