วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รายได้รัฐบาลไตรมาสแรกพุ่ง สรรพากรโชว์ผลงานทะลุเป้า

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลในช่วง 3 เดือนของปีงบประมาณ 2559 (ต.ค.-ธ.ค.) หรือไตรมาสแรกว่า รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ 581,306 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 73,851 ล้านบาท หรือ 14.6% และยังสูงกว่าประมาณการ 64,545 ล้านบาท หรือ 12.5% โดยกรมสรรพากรจัดเก็บรายได้ 357,420 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 7,880 ล้านบาทหรือ 2.3% กรมสรรพสามิต จัดเก็บรายได้ 127,200 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 24,985 ล้านบาท หรือ 24.4% และกรมศุลกากรจัดเก็บได้ 30,949 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 623 ล้านบาท หรือ 2.1%

ขณะที่ ผลการจัดเก็บรายได้ในเดือน ธ.ค.58 รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ 235,512 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 172,113 ล้านบาท หรือ 63,399 ล้านบาท หรือ 36.8% โดยกรมสรรพากรจัดเก็บรายได้ 126,211 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 7,711 ล้านบาท หรือ 5.5% กรมสรรพสามิต จัดเก็บรายได้ 46,655 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 10,964 ล้านบาท หรือ 30.7% กรมศุลกากรจัดเก็บรายได้ 11,030 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 735 ล้านบาท หรือ 7.1%

“ในเดือน ธ.ค.58 ภาษีรถยนต์จัดเก็บรายได้ 10,768 ล้านบาท เนื่องจากในวันที่ 1 ม.ค.59 กรมสรรพสามิตได้ประกาศใช้อัตราภาษีใหม่ทำให้รถยนต์มีราคาแพงขึ้น ประชาชนจึงซื้อรถยนต์ก่อนที่อัตราภาษีรถยนต์จะมีผลบังคับใช้”.

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลในช่วง 3 เดือนของปีงบประมาณ 2559 (ต.ค.-ธ.ค.) หรือไตรมาสแรกว่า รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ 581,306 ล้านบาท 14 ม.ค. 2559 01:11 14 ม.ค. 2559 01:33 ไทยรัฐ