วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

"ลดภาระงาน-ปรับประเมิน" ของขวัญวันครูปีนี้

เมื่อวันที่ 13 ม.ค. ที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ แถลงข่าวการจัดงานวันครู ครั้งที่ 60 ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 11-17 ม.ค.นี้ ว่า ในปีนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันครู พ.ศ.2559 ว่า “อนาคต ก้าวไกล ด้วยครูดี มีคุณภาพ” ส่วนตนมี 4 เรื่องที่จะขอครูทั้งประเทศ คือ 1.อยากให้ครูจัดกิจกรรมที่แสดงถึงจิตสาธารณะและความเสียสละต่อชุมชน 2.ให้สถานศึกษาทุกแห่งกำหนดคำขวัญวันครูเป็นคำขวัญประจำสถานศึกษา 3.ขอให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดชุมนุมครูเพื่อกล่าวคำปฏิญาณตนต่อผู้ปกครองและชุมชน เพื่อแสดงถึงการให้คำมั่นในการประกอบวิชาชีพและการรับผิดชอบต่อเยาวชนของชาติ และ4.ให้จัดกิจกรรม “ครูเยี่ยมบ้านเด็ก” ในสัปดาห์วันครู นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้เตรียมของขวัญที่จะมอบให้แก่ครูคือ การลดภาระงานครู ปรับปรุงการประเมิน คืนครูให้ห้องเรียน ปรับปรุงหลักสูตร ฯลฯ พร้อมทั้งจะเร่งปรับปรุงบ้านพักครู 4 หมื่นหลัง ตั้งเป้าว่าจะต้องเสร็จภายใน 2 ปี

รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัด ศธ. กล่าวว่า การจัดงานวันครู ส่วนกลางในวันที่ 16 ม.ค.นี้ที่หอประชุมคุรุสภา นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในพิธีบูชาบูรพาจารย์ นำกล่าวปฏิญาณต่อหน้าพระบรมฉายา ลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้นจะร่วมในพิธีคารวะครูผู้สอนเมื่อครั้งศึกษาระดับชั้น ม.2 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ และจะมีพิธีมอบรางวัลแก่ผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลคุรุสภาด้วย.

ที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ แถลงข่าวการจัดงานวันครู ครั้งที่ 60 ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 11-17 ม.ค.นี้ ว่า ในปีนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 14 ม.ค. 2559 00:26 ไทยรัฐ