ครม.อนุมัติ,บอร์ดเซ็นจ้าง - thairath.co.th
ไทยรัฐออนไลน์
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
advertisement

ครม.อนุมัติ,บอร์ดเซ็นจ้าง

โดย ไทยรัฐฉบับพิมพ์ 14 ม.ค. 2559 05:15
238 ครั้ง


“ณรงค์ เขียดเดช”ผู้ว่าการการทางพิเศษฯลำดับที่13

รายงานข่าวจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย แจ้งว่า ในการประชุม ครม.เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 59 ครม. มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอการแต่งตั้ง นายณรงค์ เขียดเดช ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย โดยให้ได้รับค่า ตอบแทนคงที่ในอัตราเดือนละ 320,000 บาท ตาม มติ คณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ในการประชุม เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2558 และเมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 58 ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไปแต่ไม่ก่อนวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ
นายณรงค์ เขียดเดช นับเป็นผู้ว่าการการทาง พิเศษแห่งประเทศไทย ลำดับที่ 13 อายุ 57 ปี ประวัติการศึกษา เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย, การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า และนักบริหารการคลัง สถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง จามจุรี เริ่มทำงานในการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เมื่อพฤศจิกายน พ.ศ. 2531 ในตำแหน่งเศรษฐกร 4 แผนกวิเคราะห์เศรษฐกิจและการเงิน กองวิชาการและวางแผน โดยเมื่อวันที่ 13 ม.ค. 59 บอร์ด กทพ. ได้ลงนามสัญญาจ้างนายณรงค์ เขียดเดช ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ กทพ. พร้อมเริ่มปฏิบัติหน้าที่ทันที.

โหวตข่าวนี้
 • ชอบ
  0.0%
 • ไม่ชอบ
  0.0%
 • สนุก
  0.0%
 • ประหลาดใจ
  0.0%
 • เสียใจ
  0.0%
 • ให้กำลังใจ
  0.0%
advertisement

ไทยรัฐทีวี

advertisement