วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กอ.รมน.เผย รัฐอนุมัติงบกว่า 1 พันล. ทำถนนชายแดนใต้ ใช้ส่วนผสมยางพารา

กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า แถลงเตรียมทุ่มงบกว่า 1 พันล้านบาท ก่อสร้างถนน 37 เส้นทาง ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้ส่วนผสมของยางพารา เพื่อบรรเทาปัญหายางพาราตกต่ำ...

วันนี้ (13 ม.ค.) พ.อ.ยุทธนาม เพชรม่วง รองโฆษก กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า เปิดเผยว่า ตามที่ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ได้เสนอโครงการก่อสร้างถนน 37 เส้นทางในพื้นที่ 37 อำเภอใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ในปีงบประมาณ 2559 โดยการก่อสร้างถนนดังกล่าวจะได้นำยางพารามาใช้เป็นส่วนผสมในการก่อสร้างด้วยนั้น
       
ขณะนี้รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณ 1,056,691,100 ล้านบาท (หนึ่งพันห้าสิบหกล้านหกแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาท) เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้าง และปรับปรุงถนนที่ชำรุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 37 เส้นทาง ระยะทาง 148.14 กิโลเมตร โดยจะดำเนินการก่อสร้างเป็นถนนลาดยางจำนวน 127 กิโลเมตร ซึ่งใช้น้ำยางสดเป็นส่วนผสมในการก่อสร้าง ประมาณ 812.9 ตัน โดยมอบหมายให้หน่วยทหารช่างจากพื้นที่กองทัพภาคที่ 1-4 และกรมการทหารช่างดำเนินการก่อสร้าง
       
พ.อ.ยุทธนาม เพชรม่วง รองโฆษก กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่า การดำเนินการก่อสร้างดังกล่าวจะเริ่มดำเนินการประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2559 นี้ ซึ่งในปัจจุบัน พล.ท.วิวรรธน์ ปฐมภาคย์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผอ.รมน.ภาค 4 ได้สั่งการให้หน่วยที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการในเรื่องของการจัดแผนการปฏิบัติงาน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการดำเนินการก่อสร้างถนนทั้ง 37 เส้นทาง นอกจากนั้นยังให้มีการประสานกับหน่วยงานต่างๆ ในการนำยางพารามาใช้เป็นส่วนผสมของการจัดทำกิจกรรมโครงการต่างๆ ในพื้นที่ ตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ปัญหาเรื่องราคายางตกต่ำ

กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า แถลงเตรียมทุ่มงบกว่า 1 พันล้านบาท ก่อสร้างถนน 37 เส้นทาง ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้ส่วนผสมของยางพารา เพื่อบรรเทาปัญหายางพาราตกต่ำ... 13 ม.ค. 2559 20:25 ไทยรัฐ