บริการข่าวไทยรัฐ

'ในหลวง'พระราชทานผ้าห่มกันหนาวช่วยเหลือ ปชช.เชียงราย

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่อำเภอเทิง และอำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงอย่างมาก...

เมื่อเวลา 10.00 น.ที่ว่าการอำเภอเทิง และเวลา 13.30 น.วันที่ 13 ม.ค.59 ที่อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ส่งผ้าห่มกันหนาวพระราชทานให้จังหวัดเชียงราย จำนวน 1,000 ผืน เพื่อมอบช่วยเหลือให้กับประชาชนที่อยู่ห่างไกลคมนาคม และกำลังมีอากาศหนาวเย็นจัดอยู่ในขณะนี้

ในการมอบดังกล่าวโดยมี พล.ต.ต.อรรถกฤษณ์ ธารีฉัตร รอง เลขาธิการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ พล.ท.สุรัตน์ สัมฤทธิ์ ที่ปรึกษาฝ่ายบรรเทาทุกข์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ นายกองเอก วิลาศ รุจิวัฒนพงศ์ กรรมการบริหาร และประธานฝ่ายบรรเทาทุกข์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ เป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานฯ มีนายประจญ ปรัชญ์สกุล รองผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย นายศักดิ์ชาย วงศ์กนิษฐ์ ปลัด จว.เชียงราย และเจ้าหน้าที่หน่วยงานแต่ละพื้นที่ร่วมกันมอบ โดยแบ่งมอบให้ประชาชนที่ลงทะเบียนรับความช่วยเหลือ อำเภอละ 500 คน เดินทางไปรับมอบในแต่ละอำเภอ

ตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือนที่ผ่านมา มีอากาศหนาวเย็นที่จังหวัดเชียงราย โดยเฉพาะพื้นที่ทั้งสองอำเภอมีสภาพอากาศที่หนาวเย็นต่อเนื่อง ขึ้นลงอยู่ระดับต่ำกว่า 20 องศา ในพื้นราบ แต่ระยะเวลา สามวันที่ผ่านมาอุณหภูมิลดลงต่ำกว่า 10 องศาที่พื้นราบ และต่ำกว่า 5 องศา ที่บนดอย โดยเช้านี้ ที่ภูชี้ฟ้า ดอยผาตั้ง ที่ 3 องศา พื้นราบวัดได้ ที่ 8 องศา.