วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เชิญร่วมงานเสวนา “เหตุระเบิดราชประสงค์...สื่อและสังคมได้บทเรียนอะไร”

โครงการมีเดียมอนิเตอร์ ได้ทำการศึกษา เรื่อง ”การนำเสนอของสื่อ และสื่อสังคมออนไลน์ ในเหตุการณ์ระเบิดที่ศาลท้าวมหาพรหมและท่าน้ำสาทร กับเหตุการณ์จับผู้ต้องสงสัย” ดังนั้น เพื่อให้ผลการศึกษาครั้งนี้ เกิดประโยชน์ต่อสังคมและวงการวิชาชีพ โครงการฯ จึงร่วมกับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุโทรทัศน์ไทย และสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ จัดกิจกรรมเพื่อถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ และสรุปข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ต่อปฏิบัติการของสื่อและสังคม หากเกิดเหตุการณ์วิกฤติเช่นนี้อีก โดยจะจัดกิจกรรมการเสวนาเรื่อง “เหตุระเบิดราชประสงค์...สื่อและสังคมได้บทเรียนอะไร” ในวันศุกร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 8.30-12.30 น. ที่ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล ชั้น 3 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ถนนสามเสน กทม. ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ สรุปข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อปฏิบัติการของสื่อและสังคม 13 ม.ค. 2559 18:33 ไทยรัฐ