บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'วิษณุ' เผย ยังไม่ทูลเกล้าฯ 'สังฆราช' ถ้าไม่เลิกขัดแย้ง

"วิษณุ" เผย "สมเด็จช่วง" สมณศักดิ์อาวุโสสูงสุด ถ้าเสนอชื่อเป็นสังฆราช ระบุจะยังไม่ทูลเกล้าฯ ถ้าไม่เลิกขัดแย้ง ยันรัฐบาลมีคำตอบในทุกทางออก

เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 59 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีรายงานข่าวที่ว่า การประชุมกรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) เมื่อวันที่ 5 ม.ค.ที่ผ่านมา มีมติเสนอชื่อสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (สมเด็จช่วง) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ เพื่อสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20 ว่า ถ้าที่ประชุมของ มส. มีมติใดออกมา และมีการรับรองถูกต้อง ก็สามารถเสนอมายังรัฐบาลได้แล้ว รัฐบาลจะนำไปตรวจสอบว่า กระบวนในการพิจารณาเสนอชื่อมาทำถูกหรือไม่ รวมถึงจะนำความคิดเห็นจากฝ่ายต่างๆ ที่ออกมาแสดงความคิดเห็น มาประกอบการพิจารณาด้วย แต่รัฐบาลไม่มีหน้าที่ไปดูความประพฤติหรือความเหมาะสม เพราะไม่มีอำนาจ ส่วนที่บอกว่าการตั้งรักษาการไปก่อนจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดหรือไม่นั้น ตนไม่ตอบ เพราะหากตอบแบบนั้นจะถูกมองว่ามีอคติ อย่างไรก็ตาม หากยังมีความขัดแย้งกันอยู่ รัฐบาลจะไม่นำสิ่งซึ่งเป็นความขัดแย้งขึ้นไปกราบบังคมทูลฯ มิฉะนั้นสำนักราชเลขาธิการก็ต้องส่งกลับมา ถามว่าจะเอาอย่างไรกันแน่ รัฐบาลต้องระวังเรื่องนี้มากกว่าเรื่องอื่น ถ้ากรณีนี้กลายเป็นแบบอย่าง ตนเกรงว่ากรณีอื่นๆ ที่สำคัญกว่านี้ทุกอย่างจะเป็นขี้ปากได้

เมื่อถามว่า กังวลหรือไม่ถ้าเรื่องมาถึงรัฐบาล สุดท้ายจะถูกบีบให้ตกอยู่ในสถานะว่าต้องเลือก นายวิษณุ กล่าวว่า ไม่กลัว คิดว่ามีทางออก อะไรที่เป็นหน้าที่รัฐบาล รัฐบาลก็ต้องทำหน้าที่นั้น และไม่ว่ารัฐบาลจะตัดสินใจออกมาอย่างไร ก็ต้องมีคำตอบอธิบายเหตุผลต่อแต่ละฝ่ายได้

"เรื่องนี้พระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาสมเด็จพระสังฆราช ตามที่นายกรัฐมนตรีนำขึ้นทูลเกล้าถวาย โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม ซึ่งจะต้องเสนอเห็นชอบสมเด็จพระราชาคณะผู้มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ ก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็น สมเด็จช่วง วัดปากน้ำฯ แล้วจะมาพูดเป็นอย่างอื่นให้มันยุ่งทำไม วันนี้บอกว่าสมเด็จวัดปากน้ำท่านอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ ถ้าไม่ตั้ง สมเด็จวัดปากน้ำ แล้วจะตั้งใครให้ชอบโดยกฎหมาย" นายวิษณุ กล่าวและระบุต่อว่า หลายครั้งที่ตั้งสมเด็จพระสังฆราชในอดีตมีปัญหาเกือบทุกครั้ง เมื่อมีปัญหาถ้าตั้งได้ก็จบ ชอบไม่ชอบ นับถือไม่นับถือก็อยู่ในใจ ครั้งนี้ไม่ได้มีการแย่งชิง ที่มีปัญหาคือลูกศิษย์ที่อยากให้อาจารย์ตัวเองได้เป็น จึงควรปล่อยให้เป็นไปโดยธรรมชาติ อย่าให้มันผิดธรรมชาติ