วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กรธ. กลับลำไม่เอา 'สภาผัวเมีย' อ้างฟังเสียง ปชช.

กรธ. กำหนดองค์ประกอบ-หลักการรัฐสภา แก้ไขไม่เอา "สภาผัวเมีย" เพราะฟังความคิดเห็นประชาชน ชี้ ปชช. ส่วนใหญ่ไม่ต้องการ ยันเป็นได้ครั้งเดียวตลอดชีวิต วาระ 5 ปี อดีต ส.ว. เฮลงสมัครได้

เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 59 นายชาติชาย ณ เชียงใหม่ โฆษกคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กล่าวว่า ที่ประชุมได้พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ หมวด 7 รัฐสภา มีรายละเอียด คือ กำหนดหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับองค์ประกอบของรัฐสภา ซึ่งประกอบด้วย 2 สภาดังเดิม คือ วุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรและได้กำหนดหลักการของการประชุมของรัฐสภา หน้าที่และอำนาจของประธานและรองประธานรัฐสภา โดยต้องวางตัวเป็นกลาง รวมถึงกำหนดหลักการเกี่ยวกับกระบวนการตรา พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญและร่าง พ.ร.บ. นอกจากนี้ที่ประชุม กรธ. ยังได้กำหนดหลักการเกี่ยวกับการสิ้นสุดสมาชิกของ ส.ส. และ ส.ว. หากกระทำผิดต่อหน้าที่ โดยสมาชิกของแต่ละสภาจำนวน 1 ใน 10 สามารถยื่นเรื่องต่อประธานสภาของตนเองเพื่อส่งต่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย หากศาลฯ รับเรื่อง ส.ส. หรือส.ว. ดังกล่าว ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที และหากศาลฯ ตัดสินว่ามีความผิดก็ให้พ้นจากตำแหน่งนับตั้งแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่

นายชาติชาย กล่าวต่อว่า ขณะที่มา ส.ว. กำหนดให้มีจำนวน 200 คน วิธีการเลือกกันเองจากกลุ่ม 20 กลุ่มอาชีพ โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ อำเภอ จังหวัดและประเทศ โดยใช้วิธีการเลือกตั้งแบบไขว้กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มจะมีตัวสำรองไว้กลุ่มละ 10-20 คน เผื่อไว้เพื่อแทนที่ ส.ว. ที่ทำหน้าที่แล้วพ้นจากตำแหน่งไป ทั้งนี้สำหรับคุณสมบัติของ ส.ว. กรธ. ได้เปลี่ยนแปลง มิให้บุพการี คู่สามี ภรรยา และบุตร ส.ส. ข้าราชการการเมือง ที่หมายรวมถึงกรรมการองค์กรอิสระ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น จะมาสมัคร ส.ว.ในคราวเดียวกันไม่ได้ โดยสาเหตุที่มีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากแต่เดิมที่เปิดช่องไว้เพราะคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน แต่เมื่อศึกษาจากงานวิจัยและสภาพสังคมของประเทศไทย ซึ่งเป็นระบบอุปถัมภ์และมีความเกรงใจกันสูง ประกอบกับผลโพลที่ กรธ. ได้ไปสำรวจความเห็นประชาชนร้อยละ 60 ยืนยันไม่ต้องการสภาผัวเมีย จึงทำให้ กรธ. กลับมาแก้ไขให้สอดรับกับความต้องการของสังคม

นายชาติชาย กล่าวอีกว่า กรธ. ยังได้กำหนดวาระดำรงตำแหน่ง ส.ว. ไว้ 5 ปี เป็นได้ครั้งเดียวตลอดชีวิต ไม่สามารถกลับมาเป็น ส.ว. ได้อีกต่อไป และต้องมีความเป็นกลาง ไม่ตกอยู่ในอาณัติหรือฝักใฝ่พรรคการเมือง หากใครมีพฤติกรรมดังกล่าว ก็อาจถูกยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาให้พ้นจากตำแหน่งได้ เมื่อถามว่า คุณสมบัติที่ กรธ. กำหนดนี้จะมีผลย้อนไปถึงอดีต ส.ว. ไม่ให้ลงสมัคร ส.ว. หลังจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้ประกาศใช้หรือไม่ นายชาติชาย กล่าวว่า ในประเด็นนี้ หลักการก็คือจะไม่มีผลย้อนหลัง ทุกคนสามารถลงสมัครได้ ทั้งนี้ในส่วนของการเลือกตั้ง ส.ส. ขณะนี้ยังพิจารณาไม่จบ แต่ในเบื้องต้น กรธ. กำหนดจำนวน ส.ส. ทั้งหมด 500 คนแบ่งเป็น แบบเขต 350 คน บัญชีรายชื่อ 150 คน โดยรูปแบบการเลือกตั้งยังคงใช้บัตรใบเดียว แต่เลือกได้ 3 ตำแหน่ง คือ ส.ส. เขต ส.ส. บัญชีรายชื่อ และผู้ที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรี

กรธ. กำหนดองค์ประกอบ-หลักการรัฐสภา แก้ไขไม่เอา "สภาผัวเมีย" เพราะฟังความคิดเห็นประชาชน ชี้ ปชช. ส่วนใหญ่ไม่ต้องการ ยันเป็นได้ครั้งเดียวตลอดชีวิต วาระ 5 ปี อดีต ส.ว. เฮลั่นลงสมัครได้ 13 ม.ค. 2559 17:25 ไทยรัฐ