วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปลัดก.มหาดไทย เน้นห้ามหักหัวคิว

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 12 ม.ค. นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย เดินทางมาเป็นประธานการประชุม ขับเคลื่อนการดำเนินการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ในพื้นที่จังหวัดระยองสู่ความโปร่งใสตามนโยบายประชารัฐ พร้อมมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการ มีนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นำข้าราชการทุกระดับอำเภอ พร้อมประชาชน 600 คน เข้าร่วมรับฟัง ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง

นายกฤษฎา บุญราช กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำให้จังหวัดและอำเภอดำเนินการในทุกโครงการด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่ให้เกิดการทุจริต ไม่ให้มีการร้องเรียน การดำเนินโครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลผ่าน 4 มาตรการ คือ 1. มาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน หรือ กยจ. 2.มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) หรือ มสต. 3. มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ (โครงการไม่เกิน 1 ล้านบาท) และ 4.มาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาวิกฤติภัยแล้ง ปี 2558/59

“ทั้ง 4 มาตรการ จะมีวงเงินตามการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลหมุนเวียนในพื้นที่จังหวัดระยอง รวมทั้งสิ้นประมาณ 380 ล้านบาท ผ่านโครงการต่างๆประมาณ 1,000 โครงการ เพื่อให้เม็ดเงินที่จะลงไปช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นทุกโครงการ ทุกงบประมาณจึงต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 100 เปอร์เซ็นต์ ไม่อยากให้มีการรั่วไหล อยากให้มีการจ้างงาน เน้นย้ำไม่ให้มีการหักหัวคิว ไม่มีการเอารายชื่อคนไม่ได้ทำงานแล้วมาเบิกเงิน” ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวในที่สุด

หลังจากนั้น ปลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการตามมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจน ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ที่โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ ณ กลุ่มปรับปรุงคุณภาพไม้ผล ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง.

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 12 ม.ค. นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย เดินทางมาเป็นประธานการประชุม ขับเคลื่อนการดำเนินการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ... 13 ม.ค. 2559 06:55 ไทยรัฐ