บริการข่าวไทยรัฐ

องค์การระหว่างประเทศสร้างงาน 121,000 คนในกรุงบรัสเซลส์

(ภาพ: บุญธง ก่อมงคลกูล ผู้สื่อข่าวไทยรัฐประจำกรุงบรัสเซล ประเทศเบลเยียม)

รายงานชี้ หน่วยงานระหว่างประเทศในกรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียม สร้างงานมากกว่า 121,000 ตำแหน่ง และ และมีมูลค่าเพิ่มต่อระบบเศรษฐกิจถึง 5,000 ล้านยูโร...

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานอ้างข้อมูลจากรายงาน "กรุงบรัสเซลส์-ยุโรป ตัวเลขในปี 2016" (Bruxelles-Europe en chiffres 2016) ที่จัดทำโดยเว็บไซต์ visitbrussels และได้มีการเผยแพร่เมื่อวันอังคารที่ 12 มกราคม ระบุว่า กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม เป็นที่ตั้งขององค์การระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นสหภาพยุโรปหรือองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือองค์การนาโต โดยองค์กรเหล่านี้ได้สร้างงานจำนวน 121,000 ตำแหน่ง เป็นงานโดยตรงจำนวน 81,000 คน และโดยอ้อมอีกจำนวน 40,000 คน

การจ้างงานขององค์การระหว่างประเทศในเมืองหลวงของเบลเยียมมีสัดส่วนถึง 16.7% ของการจ้างงานในกรุงบรัสเซลส์ และมีมูลค่าเพิ่มต่อระบบเศรษฐกิจจำนวน 5,000 ล้านยูโร (200,000 ล้านบาท) "รายงานฉบับนี้ทำให้เรามองเห็นภาพผลกระทบของสถาบันและองค์การระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นระดับยุโรป ระดับนานาชาติ หรือรัฐบาล ที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในกรุงบรัสเซลส์ และยัง มีบทบาททางเศรษฐกิจที่สำคัญยิ่งอีกด้วย" รัฐบาลภูมิภาคเมืองหลวงบรัสเซลส์ระบุ สำหรับงานในองค์การระหว่างประเทศจะมีทั้งข้าราชการประจำ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ผู้ฝึกงาน หรือตัวแทนรัฐบาลที่มาประจำการ

สหภาพยุโรปมีการจ้างงานโดยตรงจำนวน 25,192 คน รัฐสภายุโรปจำนวน 6,324 คน คณะมนตรีสหภาพยุโรปจำนวน 3,049 คน นับโดยรวมแล้วในกรุงบรัสเซลส์มีองค์การระดับยุโรปจำนวน 20 องค์กร และองค์การระหว่างประเทศระดับรัฐบาลจำนวน 42 องค์การ.