วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เศรษฐกิจเข้มแข็ง4ด้าน

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีได้รายงานให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบว่า ได้นำนโยบายการสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจจากภายในตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเคยให้นโยบายไว้ไปขับเคลื่อนซึ่งจะมีผลอย่างเป็นรูปธรรมในเร็วๆนี้ 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านแรกการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในชนบท เช่น ลานตากวัตถุดิบภาคเกษตร ยุ้งฉาง จะมีการขับเคลื่อนแนวทางประชารัฐโดยนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้นำการขับเคลื่อน

ด้านที่ 2 คือ การสร้างหนึ่งตำบลหนึ่งเอสเอ็มอี โดยจะหามาตรการส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีใหม่ หรือ Tech startup เพื่อเป็นแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ขยายตลาดใหม่ และรัฐบาลจะสร้างความตื่นตัวครั้งใหญ่ในเรื่องไทยแลนด์สตาร์ทอัพ โดยร่วมมือกับทุกฝ่ายทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร ภาคเทคโนโลยี ภาคธุรกิจบริการ เพื่อให้เจ้าของธุรกิจที่จะใช้นวัตกรรมทั้งระดับเล็ก กลาง ใหญ่ สามารถเติบโตมีส่วนในการจ้างงานสร้างรายได้เป็นทางเลือกใหม่ของตลาดได้ด้วย และรัฐบาลจะสนับสนุนจัดตั้งศูนย์กลางผู้ประกอบการเริ่มต้นใหม่แห่งชาติ หรือเนชั่นแนล สตาร์ทอัพ เซ็นเตอร์ เชื่อมโยงบัญชีนวัตกรรมและกลุ่มสตาร์ทอัพที่ขึ้นทะเบียนเอาไว้ โดยจะพยายามผลักดันให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนให้ได้ ซึ่งมีทั้งแหล่งเงินทุนในประเทศและต่างประเทศ ด้านที่ 3 คืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จะมีการลงทุนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในท้องถิ่นระดับตำบล ระดับหมู่บ้าน กระทรวงการคลังและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) กำลังคิดมาตรการจูงใจให้มีการลงทุนท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่น และด้านที่ 4 การสร้างตลาดกลางสินค้าเกษตร เพื่อมารองรับให้มีสถานที่จำหน่ายสินค้า ซึ่งทั้ง 4 ด้านจะเห็นเป็นรูปธรรมในเร็วๆนี้.

ได้นำนโยบายการสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจจากภายในตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเคยให้นโยบายไว้ไปขับเคลื่อนซึ่งจะมีผลอย่างเป็นรูปธรรมในเร็วๆนี้ 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านแรกการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในชนบท 13 ม.ค. 2559 03:45 13 ม.ค. 2559 03:45 ไทยรัฐ