วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

"คมนาคม" บี้! ทางหลวง

นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยหลังประชุมเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณปี 59 ของกระทรวงคมนาคม ว่า ได้สั่งการให้กรมทางหลวงชนบท และกรมทางหลวง เร่งลงนามสัญญาก่อสร้างและซ่อมแซมถนนโครงการย่อยให้ได้ภายในเดือน ม.ค.นี้ รวมถึงโครงการที่วงเงินเกินกว่า 500 ล้านบาท ให้เร่งรัดก่อหนี้ภายในเดือน มี.ค.59 หลังจากที่ผ่านมากระทรวงคมนาคมมีการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาสแรกได้น้อยกว่าเป้าหมาย ทำได้เพียง 8.56% คิดเป็น 11,614 ล้านบาท น้อยกว่าที่ตั้งเป้าไว้ 30% “ได้สรุปแผนการใช้งบไตรมาสแรกปี 59 แล้วพบว่า ยังใช้ได้ต่ำกว่าเป้า สาเหตุที่ทำให้การเบิกจ่ายล่าช้า เพราะหน่วยงานในสังกัดยังไม่สามารถลงนามสัญญาการลงทุนได้ทัน ดังนั้นช่วงไตรมาสแรกงานอาจล่าช้า แต่สามารถเร่งรัดเบิกจ่ายได้ไตรมาส 3 และ 4 ของปีงบประมาณ ขณะนี้ให้กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท จัดทำกรอบเวลาของโครงการ เพื่อเร่งรัดให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กระทรวงคมนาคมวางไว้แล้ว”

นายชาติชายกล่าวว่า งบปี 59 ที่กระทรวงได้รับทั้งหมดประมาณ 135,647.35 ล้านบาท แบ่งเป็นงบลงทุน 124,716.99 ล้านบาท งบประจำ 10,930.36 ล้านบาท โครงการที่มีวงเงินระหว่าง 200-500 ล้านบาท วงเงินรวม 59,820 ล้านบาท ลงนามสัญญาได้แล้ว 50% โครงการที่มีวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท ลงนามได้แล้ว 9,769 ล้านบาท ซึ่งได้เร่งรัดผูกพันสัญญาภายในเดือน มี.ค.59 นี้.

ได้สั่งการให้กรมทางหลวงชนบท และกรมทางหลวง เร่งลงนามสัญญาก่อสร้างและซ่อมแซมถนนโครงการย่อยให้ได้ภายในเดือน ม.ค.นี้ รวมถึงโครงการที่วงเงินเกินกว่า 500 ล้านบาท ให้เร่งรัดก่อหนี้ภายในเดือน มี.ค.59 13 ม.ค. 2559 03:39 ไทยรัฐ